nieuws

Praktijkrichtlijn NPR 3378 gasinstallaties herzien

klimaattechniek

Praktijkrichtlijn NPR 3378 gasinstallaties herzien

Het NEN heeft vijf delen herzien van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor gasinstallaties NPR 3378. De wijzigingen moeten zorgen voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3378 geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het Bouwbesluit 2012 daaraan stelt. De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ heeft de delen 0, 3, 4, 60 en 61 van deze NPR herzien. De voorgaande versies dateerden uit 2007, respectievelijk 1999.

Definities

Deel 0 (‘Algemeen’) geeft een algemene inhoudsopgave en toelichting op alle delen. Bovendien worden alle definities gegeven die in meer dan één deel voorkomen. Dit deel wordt jaarlijks aangepast om actueel te blijven.

Dimensionering gasleiding

In deel 3 (‘Dimensionering gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) en deel 4 (‘Dimensionering gasleiding voor propaan met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) zijn alle waarden omgezet van onder- naar bovenwaarde.

Rookgasafvoer

Het herziene deel 60 en het herziene deel 61 zijn nu aangesloten op het Bouwbesluit 2012. Deze delen beschrijven de positie van een uitmonding van rookgasafvoer (schoorsteen) voor verschillende uitmondingsgebieden, gerelateerd aan de positie van ventilatietoevoeropeningen.

CLV-systemen

De Praktijkrichtlijn geeft ook aanwijzingen voor het voorkomen van hinder in situaties waarvoor het Bouwbesluit geen eisen stelt. Er is ook een toelichting op de toepasbaarheid van systemen voor de combinatie van luchttoevoer en verbrandingsafvoer (CLV-systemen).

Reageer op dit artikel