artikel

Is elektrotechnische kennis nodig voor het installeren van elektrische verwarming?

klimaattechniek

Verwarming is van oudsher het terrein van w-installateurs. Maar steeds vaker hebben verwarmingsinstallaties ook een elektrische component, of bestaat de hele installatie uit elektrische toestellen. Wat moet een w-installateur nu precies weten van elektrotechniek om elektrische verwarming te installeren?

Is elektrotechnische kennis nodig voor het installeren van elektrische verwarming?

Tekst: Marion de Graaff

Er zijn w-installateurs die denken dat hun vak wordt overgenomen door de komst van elektrische verwarming. Toch hoeven ze daar volgens Bart Alblas, directeur van MasterWatt, niet bang voor te zijn. “Infraroodverwarming en elektrische radiatoren zijn verwarmingsproducten”, zegt hij, “en verwarming hoort hoe dan ook bij de w-installateur thuis.”

Daarnaast, zo geeft Arjan Schrauwen van ISSO aan, zijn er ook alternatieve oplossingen waarbij het verwarmingselement niet hoeft te worden vervangen. Het is technisch ook mogelijk om alleen de gasgestookte opwekker te vervangen door een elektrische. Een voorbeeld daarvan is een warmtepomp. Maar ook om die te installeren is kennis van elektrotechniek nodig.

 

Kennis opdoen van elektrotechniek

Volgens Alblas heeft de w-installateur over het algemeen prima papieren om elektrische verwarming aan te leggen. Hij heeft immers kennis van transmissieberekeningen, klimaatregelingen, comfort, straling, convectie en de juiste positionering van deze producten. “Het enige punt is dat de w-installateur minder kennis heeft van de elektrische installatie. Het is dus belangrijk dat hij zich daarvan op de hoogte stelt, want zijn werkterrein verandert. De oplossing kan zijn: zelf kennis opdoen van elektrotechniek om meer gevoel te krijgen met de totaalinstallatie. Een andere manier is samenwerking zoeken met een e-installateur.”

 

NEN 1010 en 3140

Arjan Schrauwen, projectcoördinator bij ISSO en deskundig op het gebied van elektrotechniek wijst op twee belangrijke normen die tot de basiskennis behoren. “De NEN 1010 is heilig, het is heel belangrijk om daarvan kennis te hebben genomen. In de NEN 1010 staan de uitgangspunten genoemd voor het ontwerp en de aanleg van een veilige en goed functionerende elektrische laagspanningsinstallatie. Dat is echt verplichte kost. Ik zou w-installateurs daarnaast ook aanraden om ook kennis te nemen van de NEN 3140, die gaat over veiligheid en de arbo-wet.”

Bij een all-electric woning wordt nogal wat gevraagd van het elektriciteitsnet, gaat Schrauwen verder. “Het kan best zijn dat ook aan de kant van de aanvoer aanpassingen nodig zijn, dus vanuit de verdeelinrichting in de straat of de wijk. Dat is niet altijd het geval maar er moet zeker wel over nagedacht zijn. En dat gaat dan wel weer iets verder dan het aanleggen van elektrische vloerverwarming of het aansluiten van een omvormer.”

 

Rekenen

Ed van den Eijkel, directeur van Naxis, zegt: “Het is vooral een kwestie van doen. Als ik naar ons assortiment elektrische verwarmingsproducten kijk, infraroodpanelen en wand- en vloerfolies, dan hoeft de w-installateur alleen maar na te gaan of het bestaande elektriciteitsnetwerk de extra belasting van de verwarming aankan. Hij moet controleren of de maximaal afgezekerde waarde van de betreffende groep bij het inschakelen van de verwarming niet overschreden wordt en of de balans van de fasen niet te ver uit elkaar komt te liggen.”

“Een misverstand bij infraroodpanelen is trouwens dat ze bij plaatsing aan het plafond altijd op de daar aanwezige schakeldoosjes kunnen worden aangesloten. Zo’n doosje bevat meestal alleen maar een schakeldraad en een nuldraad en is bedoeld voor één lichtpunt. Dus check ook hier of de betreffende groep de extra belasting van de elektrische verwarmingscomponenten aankan.”

 

Extra groep aanleggen

Bij de nieuwbouw van een all-electric woning wordt natuurlijk meteen rekening gehouden met de benodigde vermogens en de verdeling. Bij bestaande bouw gaat het erom dat duidelijk wordt wat het interne elektriciteitsnet aankan. In woningbouw is dit meestal 16A of maximaal 3.680 Watt. In de utiliteitsbouw kan dit anders zijn.

Gelijktijdigheid is een factor om rekening mee te houden. Veel apparaten op één groep kan prima als niet al die apparaten op hetzelfde moment gebruikt worden. Maar een bewoner hoeft daar helemaal niet mee bezig te zijn. Door van te voren goed te rekenen kunnen problemen voorkomen worden.

Als blijkt dat het krap wordt, is het verstandig om een extra groep aan te leggen. Een warmtepomp moet altijd op een aparte groep, daar kan niets anders bij. Voor de omvormer van een set zonnepanelen geldt hetzelfde, als het om een ingevoegd vermogen van meer dan 600 watt gaat. Voor het aanleggen van een extra groep kan de w-installateur waarschijnlijk beter een e-installateur inschakelen.

 

Cursus elektrotechniek voor werktuigkundigen

Instituten zoals TVVL en Vakwijs bieden een aparte cursus ‘elektrotechniek voor werktuigkundigen’ aan. In die cursus komen onder andere aan bod:

 • uitgangspunten (normen en richtlijnen) voor E-installaties;
 • basisberekeningen op het gebied van elektriciteit;
 • E-voorzieningen in gebouwen;
 • elektrische schema’s;
 • de belasting en vervuiling van het elektriciteitsnet.

 

De volgende cursus elektrotechniek voor werktuigkundigen (E voor W) bij TVVL gaat in oktober 2019 van start. De opleiding bij Vakwijs wordt weer gepland als er genoeg aanmeldingen zijn. Vakwijs verzorgt ook basis- en introductiecursussen op het gebied van elektrotechniek, en specifieke ééndaagse trainingen afgestemd op de vraag van de cursist of het bedrijf.

 

Tien tips bij het installeren van elektrische verwarming

 1. Zoek uit hoe de ampèreverdeling in een woning/gebouw is.
 2. Zoek uit hoe de groepen ingedeeld zijn.
 3. Schakel groepen slim uit en in, zodat je onder de standaard vastrechtkosten blijft (tot en met 3 x 25 ampère)
 4. Verdiep je in de NEN-normen 1010 en 3140. Zorg voor certificeringen.
 5. Ga na of de elektriciteitsaanvoer geschikt is voor de aanwezige apparatuur in combinatie met de aan te leggen apparatuur.
 6. Zorg dat je basiskennis hebt van elektrotechniek.
 7. Vraag om advies: leveranciers van ev-producten zijn altijd bereid om mee te denken en te ondersteunen.
 8. Informeer bij groothandels die elektrische verwarmingsproducten verkopen naar trainingen.
 9. Reken uit of het interne elektriciteitsnet of de desbetreffende groep de extra belasting van de verwarming aankan. Er zijn speciale apps voor, maar op een kladje kan het ook prima.
 10. Volg een cursus of training bij een erkend instituut.

 

Reageer op dit artikel