partner nieuws

Adviseur en installateur slaan BIM-brug

Installatiebranche

Adviseur en installateur slaan BIM-brug

De adviseur adviseert en de installateur installeert. Het klinkt logisch, maar met de opkomst van BIM vervaagt de grens verder tussen de werkzaamheden die bij adviseur en bij de installateur liggen. Adviseur en installateur gingen onder andere hierover in gesprek tijdens een paneldiscussie op de SUM onder leiding van Stabiplans directeur Gijs Willem Sloof.

Kloof in overgangsfase
In de praktijk ontstaat vaak een kloof in de overgangsfase van adviseur naar installateur. De adviseur vertaalt de eisen van de opdrachtgever naar een concept, maar de installateur kan hier niet altijd mee uit de voeten. Dit terwijl BIM juist draait om een soepele overdracht en doorstroming van informatie tussen de partijen. Arjan van Haperen, Directeur Projecten Zuid bij Unica: “Vaak zien we dat het model dat wij vanuit de advieskant opgeleverd krijgen voor ons niet bruikbaar is. We beginnen dan weer vanaf nul met het uitvoeringsmodel. Dat zijn ook faalkosten”.

Verwachtingen managen
Maar welke informatie moet dan precies overgedragen worden? Michiel van Wijk, International BIM Manager bij ingenieursbureau Deerns, vertelt dat dit vaak onduidelijk is aan het begin van een project: “Niemand kan je eigenlijk uitleggen wat je precies op moet leveren. We hebben wel allerlei definities zoals de LOD-niveaus, maar dit geeft niet aan hoe ver je een model moet uitwerken in een bepaalde fase.”

Als oplossing hiervoor heeft Deerns een voorbeeldboek gemaakt van bestaande projecten. Aan de hand van het gekozen voorbeeld wordt dan per fase bepaald tot welk niveau het model wordt uitgewerkt. “Dan is voor de klant duidelijk wat er precies wordt uitgewerkt, en wat niet. De rest komt dan later; dat doet de installateur, die veel beter is in het maakbaar maken van het model.”

Afspraken maken
Voor een soepele overgangsfase is het handig als de installateur eerder betrokken wordt in het proces, maar helaas is dit niet altijd mogelijk, vertelt Michiel: “Dit hangt ook van de contractvorm af”. Vooraf duidelijke afspraken maken is hierbij de sleutel. Arjan: “Het is belangrijk om van tevoren de contractvorm te bespreken met de opdrachtgever, en op welk tijdstip in het proces de marktpartijen aanschuiven. Wij hebben al een aantal projecten waarbij wij in een vroeg stadium aan tafel zitten als installateur, en dan ook verantwoordelijk zijn voor de inpassing van de concepten, lees installaties.”


Adviseur en installateur in gesprek op de SUM

Van generiek naar specifiek
Een geïntegreerde aanpak lijkt dus een goede oplossing. Daarnaast biedt de huidige BIM-software Stabicad ook de mogelijkheid om modellen van generiek naar specifiek om te zetten. De installateur kan dan het generieke ontwerp van de adviseur in een later stadium omzetten naar een model met fabrikantspecifieke componenten, waar onder andere intelligente reken- en handelsdata aan gekoppeld zijn. Zo verandert het informatieniveau van het model eenvoudig mee naarmate de uitwerkingsfase vordert en wordt dubbel werk beperkt.

Betere bouwpartner
Het managen van verwachtingen is dus van groot belang in de wissel- en samenwerking tussen adviseur en installateur. Het draait om inzicht, communicatie, coördinatie en het duidelijk afspreken van wat er in welke fase van wie verwacht wordt. Zo worden we als branche meer open, maken we beter gebruik van elkaar en worden betere gebouwen en installaties opgeleverd.

Reageer op dit artikel