nieuws

Heijmans wint Techaton met flexibel warmtenetplan

Installatiebranche

‘Goede Morgen: een procesaanpak voor wijkgerichte verduurzaming’ is uitgeroepen tot het beste verduurzamingsplan op de Techaton van Techniek Nederland. Het werd bedacht door een team van medewerkers van Heijmans, studenten van de Haagse Hogeschool en van mbo Rijnland.

Heijmans wint Techaton met flexibel warmtenetplan
Het winnende team Heijmans – Haagse Hogeschool - mbo Rijnland met juryvoorzitter Medy van der Laan, wethouder Jan Iedema van Zoetermeer, algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland en dagvoorzitter Jacques van der Krogt.

Maak in één dag tijd een concreet plan voor het verduurzamen van de Zoetermeerse wijk Driemanspolder. Dat was de opdracht aan acht teams van installateurs en studenten op de eerste Techathon van Techniek Nederland. De Techaton vond plaats op 21 november in The Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

 

Haalbaar en betaalbaar verduurzamen

De teams kregen de opdracht om met een technisch en financieel haalbaar plan te komen voor de verduurzaming van de wijk Driemanspolder in Zoetermeer. Het plan moest ook kunnen rekenen op steun van de bewoners en alle andere betrokken partijen. De teams kregen een dag de tijd om hun plan af te ronden en samen te vatten in een pitch voor een deskundige jury.

 

Winnaar en eervolle vermelding

De jury onder leiding van Medy van der Laan beoordeelde alle presentaties en stelde kritische vragen. De jury was onder de indruk van alle plannen, maar koos voor één winnaar en een eervolle vermelding. Het winnende plan, ‘Goede Morgen’, kwam uit de koker van medewerkers van Heijmans, studenten van de Haagse Hogeschool en van mbo Rijnland. Een eervolle vermelding was er voor ‘Connect Your Future’ van medewerkers van Van Dorp met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en mbo Rijnland.

 

De teams moesten in 1 dag een verduurzamingsplan opstellen en presenteren voor een jury.

Warmtenet met wko en warmtepomp

Als technische oplossing voor de verduurzaming van Driemanspolder koos team Heijmans voor een warmtenet met een temperatuur van 40 graden Celsius. De warmte komt van warmtekoudeopslagbronnen (wko’s) en centrale warmtepompen. Voor de helft van hun stroomvraag kunnen deze warmtepompen zonne-energie gebruiken uit de wijk.

 

Keuzevrijheid bewoners

Bewoners die ervoor kiezen om te investeren in isolatie en lagetemperatuurverwarming, kunnen direct van het warmtenet gebruik maken voor ruimteverwarming. Een boosterwarmtepomp zorgt voor warm tapwater. Wie nog niet zover is, kan de geleverde warmte opwaarderen naar een hogere temperatuur met een gasketel of een warmtepomp, en zo op gas besparen. In flats is al een collectieve warmtevoorziening. Daar wordt de gebouwschil aangepakt en levert een deel van de gevel zonne-energie. De gasketel wordt hier vervangen door een warmtepomp.

 

Flexibel en toekomstbestendig warmtenet

De grootste troef van het plan is volgens het team de flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Het warmtenet kan in de toekomst worden gevoed door restwarmte, bijvoorbeeld omdat het warmtenet van Rotterdam wordt doorgetrokken. Ook de ontwikkeling van een waterstofnetwerk is een interessante optie. Mocht dit net er komen, dan kan de warmtepomp worden vervangen door een waterstofboiler.

 

Draagvlak bij bewoners

Team Heijmans stond niet alleen stil bij de techniek, maar ook en vooral bij het organiseren van het draagvlak voor de verduurzaming. Zo interviewden de teamleden eerst inwoners van de wijk Driemanspolder, want: “daar begint het”. Daarnaast stelt het team voor om bij de wijkverbetering ook in te spelen op andere maatschappelijke thema’s als gezondheid, mobiliteit, veiligheid en lokaal ondernemerschap. Wijkambassadeurs en een modelwoning voor wijkbewoners, te huren via Airbnb, kunnen daarnaast de inwoners over de streep trekken.

 

 

Reageer op dit artikel