nieuws

Commentaar gevraagd op Kwaliteitsregeling koolmonoxidepreventie

Installatiebranche

Stichting InstallQ heeft een concept-kwaliteitsregeling opgesteld waarmee installatiebedrijven kunnen voldoen aan de verplichte certificering voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties. Het gaat om BRL6000, deel 25. Tot maandag 21 oktober 2019 kan de markt reageren op dit concept.

Commentaar gevraagd op Kwaliteitsregeling koolmonoxidepreventie
Bron: Stichting OVI

Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. Dat staat in het wetsvoorstel over de verplichte certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties, dat de Eerste Kamer op 25 juni 2019 als hamerstuk heeft afgedaan. De ‘Gasketelwet’ is daarmee een feit en treedt naar verwachting in 2020 in werking. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten vanaf 2020 aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. Die eisen staan in paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012.

 

Kwaliteitsregeling en vakbekwaamheidseisen

InstallQ heeft paragraaf 1.8 in het Bouwbesluit vertaald naar BRL6000-25. Deze technische vertaling van de wet naar de praktijk, heeft als titel: ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’. De BRL bestaat uit een kwaliteitsregeling en de daarbij behorende vakbekwaamheidseisen.

 

Kritiekperiode

Tot maandag 21 oktober kan de markt reageren op het concept met een kritiekformulier. Dit formulier en het concept van de BRL staan op InstallQ.nl. De definitieve versie wordt vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019.

 

Certificaat voor BRL6000-25

De nieuwe BRL6000-25 bevat de voorwaarden waaronder bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. Het is voor bedrijven mogelijk om zich uitsluitend te laten certificeren voor BRL6000-25. De nieuwe BRL6000-25 maakt onderdeel uit van de bestaande BRL6000 met de delen 1 t/m 8, 10, 16, 21 en 22.

 

Makers BRL6000-25

BRL6000-25 is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie Gasverbrandingstoestellen van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Stichting InstallQ, ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL, bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland. InstallQ erkent installateurs en bedrijven en informeert over certificeren. Daarbij accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek.

 

 

Reageer op dit artikel