nieuws

Verplichte certificering te duur voor kleine installatiebedrijven

Installatiebranche

Branchevereniging Uneto-VNI is bang dat de verplichte certificering voor installateurs die werken aan gasverbrandingsinstallaties te duur wordt voor zzp’ers en kleine bedrijven.

Verplichte certificering te duur voor kleine installatiebedrijven
OK CV-monteur. Beeld: Stichting OVI.

De branchevereniging heeft daarover onlangs zijn zorgen geuit in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Dat deed ze naar aanleiding van het wetsontwerp voor wijziging van de Woningwet, waarin de verplichte certificering is opgenomen.

 

Kosten certificering te hoog

Voorzitter Doekle Terpstra: “De certificeringskosten kunnen straks voor zzp’ers en kleine bedrijven naar verwachting tussen de 1.500 en 2.000 euro op jaarbasis uitkomen. Dit is nog exclusief de initiële kosten en de startaudit. Onze leden kunnen deze kosten niet volledig doorrekenen aan hun klanten waardoor hun bedrijfsvoering in gevaar komt.”

 

Maatregelen tegen ongevallen met koolmonoxide

Uneto-VNI roept de overheid op om de certificeringskosten zo laag mogelijk te houden. Dat is volgens de branchevereniging heel goed mogelijk met een pakket maatregelen en hulpmiddelen dat de branche heeft ontwikkeld. Met de voorgestelde maatregelen neemt het risico op koolmonoxideongevallen af en blijven de kosten voor installateurs beperkt.

In de brief noemt Uneto-VNI de volgende maatregelen:

  1. Oprichting van collectieven die kleine bedrijven en zzp’ers begeleiden bij het certificeringsproces.
  2. Uniforme bijscholings- en scholingseisen en uitwerking van eindtermen.
  3. Introductie van een Vakpaspoort dat aantoonbaar maakt dat de monteur over de juiste kwalificaties beschikt.
  4. Een centraal online-register met een overzicht van gecertificeerde bedrijven, geïntegreerd met het mede door de overheid geïnitieerde QBIS-register.
  5. Eén centraal register voor onder meer de veiligheidseisen van de diverse typen cv-ketels, het afmelden van gecontroleerde installaties, overzichten van in bedrijf gestelde cv-installaties en van de uitgevoerde steekproeven.
  6. Toepassing van het bestaande beeldmerk OK CV voor gecertificeerde bedrijven. Dit beeldmerk heeft het ministerie van BZK in 2015 in samenwerking met de installatiebranche geïntroduceerd voor bedrijven die waarborgen bieden voor veilige en energiezuinige cv-installaties.

 

Concrete toezeggingen ministerie

Terpstra: “Het ministerie van Binnenlandse zaken neemt onze voorstellen in overweging, maar wat we nodig hebben zijn concrete toezeggingen. Daarom wil ik op korte termijn in overleg met het ministerie.”

 

Onderzoek gevaar koolmonoxide bij cv-ketels

Aanleiding voor de introductie van een wettelijke certificering voor cv-installateurs is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit bleek dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe bekend was.

De wettelijke certificering treedt medio 2019 in werking. Uneto-VNI zal leden met een ondersteuningsprogramma begeleiden om aan de certificeringseisen te voldoen.

 

Meer lezen over de verplichte certificeringsregeling voor installateurs:

 

Wetvoorstel verplichte certificering installateurs ter inzage

Uneto-VNI over erkende installateur: “uitstel is geen afstel”

Verplichte erkenning cv-installateurs: de 10 belangrijkste vragen

Plan van aanpak voor erkenningsregeling installateurs

Eisen erkenning installateur nog niet bekend

Verplichte erkenning cv-installateurs op hoofdlijnen

 

Reageer op dit artikel