nieuws

Installateurs schieten heus niet tekort bij verstrekking energieadviezen

Installatiebranche

Uneto-VNI reageert op het onderzoek van Vereniging Eigen Huis waaruit zou blijken dat installateur tekortschiet bij het verstrekken van energieadviezen. De installatiekoepel ziet zelfs dat de installateur zich steeds meer ontwikkelt tot energieregisseur.

Installateurs schieten heus niet tekort bij verstrekking energieadviezen

Uneto-VNI meent dat het onderzoek van VEH een verkeerde insteek heeft.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de cv-installateur die over de vloer komt voor een adviesgesprek en de cv-monteur die langskomt voor onderhoud of reparatie, stelt de brancheorganisatie. Ook in het laatstgenoemde geval zou een cv-monteur de consument als het even kan moeten wijzen op duurzame alternatieven, maar voor een uitgebreid energieadvies is dan niet altijd voldoende tijd. Ter vergelijking: iemand die een stoel komt repareren, geeft niet ongevraagd een compleet design-advies.

Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis richt zich op de cv-monteur die onderhoud verricht, niet op de cv-installateur die een gedegen energieadvies verstrekt. Daardoor trekt Vereniging Eigen Huis verkeerde conclusies.

Warmtepompen en zonnepanelen

“Wij zien dat installateurs gevraagd en ongevraagd energieadvies verstrekken en zich bekwamen in nieuwe, duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen. De installateur ontwikkelt zich steeds meer tot energieregisseur.”

De installatiebranche wil haar verantwoordelijkheid nemen als belangrijke partner voor de energietransitie. Uneto-VNI: “Daarom zijn we uiterst kritisch naar onszelf en nemen het signaal dat naar voren komt uit het onderzoek serieus. Als zou blijken dat er méér moet gebeuren om onze rol waar te maken, dan nemen we daarvoor vanzelfsprekend de noodzakelijke maatregelen.”

Leestip:
Bouwen zonder aardgas: niets voor luie bouwers

Energieadviesgesprek

De brancheorganisatie moedigt woningbezitters aan om met hun installateur een afspraak te maken voor een energieadviesgesprek. “We zijn blij dat uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat consumenten die advies hebben ontvangen van installateurs hier tevreden over zijn. Dat laat zien dat installateurs veel kennis en kunde in huis hebben en hun rol als energieregisseur wel degelijk pakken”

Een energieadvies leidt lang niet altijd tot een investering in duurzame maatregelen. Veel consumenten zijn wel geïnteresseerd, maar vinden duurzame alternatieven (nog) te prijzig. Uit onderzoek van bureau Team Vier blijkt dat in zulke gevallen de financiering en de kosten de belangrijkste motieven zijn om niet te investeren in verduurzaming.

Leestip:
Installateur meest geschikt voor advies over verduurzaming

Stevig Klimaatakkoord

Om die reden is het volgens de installatiekoepel dan ook van groot belang dat er een stevig Klimaatakkoord komt. “Wij pleiten ervoor om de financiële knelpunten voor huizenbezitters bij verduurzaming weg te nemen, bijvoorbeeld door de introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt dan op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. Zo wordt een energiezuinig huis haalbaar voor álle Nederlanders.”

De leden van Uneto-VNI staan nu al klaar om klanten energieadvies te verstrekken. Maar dan moet de business-case wél kloppen, stelt de brancheorganisatie. “Onze oproep aan de overheid is dan ook om er via het Klimaatakkoord voor te zorgen dat duurzame energieopties voor woningbezitters financieel gezien minimaal zo aantrekkelijk worden dan de traditionele verwarming via aardgas. Dan kunnen we de energietransitie pas écht vaart gaan geven.”

Leestip:
Installateurs stapsgewijs voorbereiden op gasloos

Warmtepompen

Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten twijfels hebben over de toepassing van warmtepompen. Uneto-VNI verwacht dat de prijzen van warmtepompen de komende jaren snel zullen dalen als gevolg van een toename van de vraag. Dezelfde ontwikkeling heeft de afgelopen jaren bij zonnepanelen plaatsgevonden. De huidige generatie warmtepompen is al zeer geruisloos en is geschikt voor een belangrijk deel van de bestaande woningvoorraad. De industrie innoveert volop om de systemen nog stiller en beter inpasbaar te maken en het rendement verder te verbeteren.

Leestip:
– Nederlanders niet klaar voor energietransitie

Reageer op dit artikel