nieuws

Gas is niet meer de norm

Installatiebranche

Voor Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu, is het zo klaar als een klontje… gas is passé.

Gas is niet meer de norm

Verwarming op gas was tot nu toe de norm in de bouw. Maar daar komt verandering in. Begin april ging de Eerste Kamer akkoord met de afschaffing van de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw. Wat is er nodig om elektriciteit de norm te laten worden bij nieuwbouw? daarover publiceerde Stichting Natuur en Milieu het rapport “all-electric nieuwbouw, deskstudy en interviews”.

 

Obstakels voor all-electric nieuwbouw

Uit het onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat er bij alle betrokkenen nog veel obstakels zijn om nieuwbouw ‘all electric’ te maken. Kosten zijn daarbij de grootste hobbels, zegt Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu. “Die verdwijnen niet zomaar met een handtekening van de Eerste Kamer. Daar is politieke lef en wil voor nodig.”

 

Prijsverschil gas en elektriciteit

Als eerste moet volgens de stichting zo snel mogelijk het prijsverschil tussen gas en elektriciteit aangepakt worden. Iets specifieker nog: het verschil tussen het percentage energiebelasting. De prijs bij kleingebruikers van elektriciteit bestaat voor ongeveer de helft uit energiebelasting, bij gas is dat maar een kwart. “Wil je elektriciteit de norm maken, dan moet dat percentage op z’n minst gelijkgetrokken worden.”

 

Rendementseis

Wat daarnaast helpt, is dat de vanzelfsprekendheid van het plaatsen van een cv-ketel verdwijnt. De installatiebranche, fabrikanten en milieuorganisaties kwamen al met een plan om die ketel uit te faseren door een rendementseis in te voeren. Wat Natuur & Milieu betreft gaat de overheid daarin mee en creëert ze duidelijkheid door wetgeving per 2021 aan te passen.

 

Stimuleringsmaatregelen

Over de hoge kosten zijn ook veel zorgen bij bouwers, projectontwikkelaars en huiseigenaren. Daarom is het volgens Natuur en Milieu van belang dat de overheid met voorstellen komt om de individuele kosten voor de bewoners binnen de perken te houden

Prijzen voor apparaten en het aansluiten en onderhouden daarvan, zullen naar beneden gaan als er meer vraag komt. Daarnaast zullen bestaande stimuleringsmaatregelen zoals de investeringssubsidie (ISDE), gehandhaafd moeten worden en zullen lage inkomensgroepen gecompenseerd moeten worden.

 

Geen gasaansluiting meer

We staan aan het begin van een enorme ommezwaai, zegt Natuur en Milieu. Binnen twintig jaar is er geen gasaansluiting meer te vinden. Om dat te bereiken is het nodig dat alle betrokken partijen zich dat realiseren. Voor ontwikkelaars geldt volgens de stichting dat ze bij al geplande projecten terug moeten naar de tekentafel en gebruik moeten maken van de inkeerregeling van de netbeheerder. Netbeheerders zullen ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om al aangegane contracten waar aardgas is voorzien open te breken als ze die bouwprojecten alsnog aardgasloos willen maken.

 

All-electric: aanbevelingen voor installateurs

Voor bouwers en installateurs geeft het rapport de volgende aanbevelingen:

  • Werk aan het kennisniveau. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de brancheverenigingen.
  • Investeer samen met fabrikanten in standaard installatieconcepten, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt.
  • Zorg voor goede interne processen en communicatie om all-electric nieuwbouw te kunnen faciliteren.

 

Lees ook:

Hoeveel aardgaswoningen zitten er in de pijplijn?
Aansluitplicht voor aardgas vervalt
Gasketel moet vanaf 2021 verboden worden
Geen gasketel meer, maar wat dan wel?

Reageer op dit artikel