nieuws

Bezoek aan VSK 2018 belangrijker dan ooit

Installatiebranche

Op de komende VSK zal de installateur meer dan ooit kennis maken met de vernieuwingen in zijn vakgebied. Lees het allemaal in het Gawalo VSK 2018 beursmagazine.

Bezoek aan VSK 2018 belangrijker dan ooit

De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Slimmere en vaak in netwerken opgenomen producten en systemen vragen de onverdeelde aandacht van de installateur, die meer dan ooit voor de keuze staat van aanhaken of afhaken.

 

Gezond, duurzaam en smart

De slogan van de VSK is in 2018 dan ook niet voor niets: ‘Ons vak wordt steeds slimmer, blijf scherp met VSK’. De basis van de VSK blijft me de onderwerpen verwarming, ventilatie, klimaat en sanitair onverminderd in de belangstelling staan. Alleen doen zich daarnaast, in veel sterkere mate dan tijdens de vorige edities van de VSK, heel nieuwe thema’s voor. Ten eerste is daar het thema gezonde gebouwen en woningen. Verder doen – zoals al genoemd – smart technieken hun intrede. En last but not least staat er een enorme verduurzamingsopdracht pal voor de deur.

 

Tekort aan vakmensen

Maar wat blijkt? Er zijn niet voldoende vakmensen om de milieudoelstellingen van het kabinet voor elkaar te krijgen. Uneto-voorzitter Doekle Terpstra daarover: “We weten nu al: in onze branche van 150.000 werknemers is volgend jaar een tekort van 20.000. En dat zal per jaar met 20.000 toenemen.” Met andere woorden, ook de projectaanpak zal veel slimmer moeten gebeuren.

 

Leveranciers sorteren voor

Gelukkig zijn de leveranciers zich al aan het beraden hoe ze zich het best op het gasloze tijdperk kunnen voorbereiden. We vroegen achtereenvolgens ATAG Verwarming, ITHO Daalderop, Remeha en Vaillant om hun visies en voornemens. ATAG zoekt het in de integratie van systemen, ITHO gaat voor warmtepompen, Remeha pleit voor het sturen op CO2 en Vaillant vindt zelfs dat het allemaal nog veel sneller kan en moet.

 

Wegwijzer op de beurs

Dit en nog veel meer is te lezen in onze officiële beursuitgave, het Gawalo VSK 2018 beursmagazine. In deze uitgave onder meer trendverhalen, een overzicht van de leveranciers die zich presenteren, een plattegrond, productberichten over tientallen innovaties en tot slot de agenda’s van de lezingenprogramma’s op de beursvloer.

 

Lees hier de online versie van het Gawalo VSK 2018 beursmagazine.

 

 

Reageer op dit artikel