nieuws

Wet Kwaliteitsborging loopt vertraging op

Installatiebranche

De stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt uitgesteld. Het wetsvoorstel stuitte vorige week dinsdag op teveel weerstand in de Eerste Kamer. Het kabinet wil er zich daarom opnieuw over beraden.

Wet Kwaliteitsborging loopt vertraging op

De wet die bouwtoezicht bij private partijen neerlegt, stuitte tijdens het debat van 4 juli bij de Eerste Kamer op weerstand van het CDA. De Christendemocraten vinden dat de wet te veel aansprakelijkheidsrisico’s bij bouwbedrijven legt. Dat gevaar ziet het CDA vooral in combinatie met grote opdrachtgevers, die zich kunnen laten bijstaan en adviseren door allerlei deskundige partijen.

 

Opdrachtgevers opsplitsen

Minister Plasterk moet nu op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Dat wordt erg lastig, zo liet hij weten tijdens het debat. Opdrachtgevers en de bijbehorende aansprakelijkheidsregels uitsplitsen in categorieën (professioneel, of niet) is volgens hem niet mogelijk. “Dan is het einde zoek.”

Maar het CDA legde zich daar niet bij neer en dreigde tegen te stemmen als de minister niet met een oplossing kwam. Plasterk heeft het CDA nodig voor een meerderheid, en kon daarom niet anders dan tegemoetkomen aan de wensen van het CDA.

 

Herziening

Plasterk heeft daarop beloofd om het dilemma nog eens in het kabinet te bespreken. Hij stelde voor om een wijziging of aanvulling op het wetsontwerp te schrijven. In dat geval moet de herziene wet echter weer langs de Tweede Kamer, en dat betekent maanden vertraging.

 

Uitstel of afstel

In een brief van 7 juli 2017 aan de Kamer vroeg minister Plasterk om uitstel van de stemming over het wetsvoorstel. Dat verzoek is op 11 juli gehonoreerd. Plasterk heeft het in de brief niet over de zogenaamde ‘novelle’, de wijziging of aanvulling op het wetsontwerp die hij tijdens het debat heeft geopperd. Waarom is niet duidelijk.

De kans bestaat dat van uitstel uiteindelijk afstel komt bij deze wet, omdat de politieke verhoudingen na de verkiezingen totaal anders liggen.

Reageer op dit artikel