nieuws

Doek valt voor SBRCURnet

Installatiebranche

Na 65 jaar houdt een van de meest toonaangevende praktijkkennisinstellingen van de bouw, SBRCURnet, op te bestaan. Al langer werd gezocht naar een nieuw verdienmodel, maar dat is niet gevonden.

Doek valt voor SBRCURnet

SBR (Stichting Bouw Research) en CURnet fuseerden in 2013. SBR richt zich met diverse handboeken van oudsher op de B&U-sector, terwijl CURnet juist bekend is van het maken van aanbevelingen en richtlijnen voor de GWW-sector.

De kennisinstelling die nu ten dode lijkt opgeschreven is jarenlang gefinancierd vanuit het O&O-fonds (opleiding en ontwikkeling). Na dit jaar houdt stopt die bijdrage van jaarlijks tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. 

Het doek is nog niet definitief gevallen. Het gaat om een voornemen, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad moet zich nog over het besluit beraden. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Gevochten als een leeuw

Jeannette Baljeu, oud-wethouder van Rotterdam werd eind 2015 aangesteld als algemeen directeur om op zoek te gaan naar een nieuwe financieringsconstructie. Dat is niet gelukt. “Tot aan het allerlaatste moment heb ik als een leeuw gevochten”, zegt ze in een interview met Cobouw dat donderdag op de website valt te lezen.

Waarschuwing aan sector

Bij SBRCURnet werken 48 mensen. Zij kregen begin vorige week te horen dat ze na het eind van dit jaar op zoek moeten naar een nieuwe baan. In het licht van De Bouwcampus, de Bouwagenda en dalende collectieve middelen roept Baljeu Bouwend Nederland, grote gemeenten en Rijkswaterstaat op om snel te bepalen hoe belangrijk praktijkkennisinstellingen vandaag de dag nog zijn en wat wie daarvoor nog over heeft.

Baljeu betreurt het dat er voor SBRCURnet geen toekomst meer is. “Het is doodzonde dat je 65 jaar kennis moet loslaten.”

Om te voorkomen dat alle handboeken, richtlijnen en CUR-aanbevelingen over betonconstructies, brandveiligheid, duurzaam bouwen en allerlei andere technieken en thema’s verloren gaan, zoekt Baljeu partijen bij wie ze de activteiten en publicaties kan onderbrengen. 

Wat de sector gaat missen? “Ik weet zeker dat wij bijgedragen hebben aan een betere bouwkwaliteit in Nederland.” SBRCURnet verhuisde in 2014 van Rotterdam naar Delft waar De Bouwcampus net een feit was.

Doorstart

Kort na de fusie van SBR en CURnet interviewde Cobouw Jack de Leeuw (jarenlang directeur van SBR) en Wouter Remmelts (jarenlang bestuursvoorzitter van Curnet). Toen blikten zij terug op een zeer geslaagd fusietraject en leek niets een gezonde doorstart in de weg te staan.

Remmelts verklaarde in dat interview dat gezamenlijk bouwonderzoek in Nederland een deuk had opgelopen door de bouwfraude. “Waarom zou ik geld steken in gezamenlijk onderzoek als mijn concurrenten er ook van profiteren, redeneert een bouwdirecteur tegenwoordig.” Hij merkte op dat Nederland te veel ééndimensionale kennisclubjes telt.

Financiering Bouwagenda ook nog niet geregeld

De Leeuw beaamde dat en betoogde dat de sector op zoek moest naar nieuwe onderzoeksvragen. Met de onlangs aan het kabinet aangeboden Bouwagenda zijn die er gekomen. De financiering van de Bouwagenda is echter nog niet geregeld. 

CURnet is opgericht na de oorlog en Rotterdam opnieuw moest worden opgebouwd. Remmelts: “Er waren onvoldoende voorschriften voor beton, toen nog een niet veel toegepast materiaal dat ineens aan populariteit won.”

Wederopbouw

Ook de oprichting van SBR had te maken met de wederopbouw. De Leeuw: “Woningbouwers van die tijd waren allemaal heel klein. Om aan de enorme vraag te kunnen voldoen moesten er snellere bouwmethoden komen. Wij haalden de koplopers bij elkaar en zorgden voor oplossingen. Dat doen we nog steeds. Plastisch gezegd melken wij vijf, zes slimme mensen uit en maken daar rapporten van”, zei De Leeuw.

 

De geschiedenis van SBRCURnet in vogelvlucht (Bron: SBRCURnet)

SBRCURnet is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen SBR en CURnet. De geschiedenis staat hieronder in vogelvlucht beschreven.

1952

In 1952 richt de Betonvereniging CUR op. CUR staat voor Civieltechnisch Centrum Uitvoering, Research en Regelgeving. De wederopbouw is na WO II de aanleiding. In korte tijd moet, met een tekort aan materialen, een enorme bouwproductie worden gerealiseerd. Beton, gewapend en voorgespannen, zijn het voornaamste bouwmateriaal. Het ontbreekt echter aan kennis over het gedrag en de krachtswerking van beton. CUR zal die kennis helpen ontwikkelen.

1959

De geschiedenis van de Stichting Bouwresearch begint in de late zomer van 1959, met anderhalve medewerker en zeer geringe middelen. Doel van de Stichting is het collectief coördineren van onderzoek naar nieuwe bouwmethoden. Het uitvoerend bouwbedrijf bestaat dan nog uit vooral uit kleine bedrijven, die geen van alle in staat zijn bouwmethoden te ontwikkelen die toegesneden zijn op de wederopbouw.

1969

De eerste jaren van SBR worden ervaren als “depressiejaren” die de stichting toch heeft overleefd. SBR beschrijft haar doelstellingen dan als volgt: het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreding van de resultaten, zowel ten behoeve van de opleiding als tot vorming van de kennis in de bouwnijverheid.

1979

In 1979 telt SBR vier stuurgroepen: Bedrijfstechnische Research, Bouwtechnische Research, Bouwvoorbereiding en Kennisoverdracht. Er breekt een periode aan waarin SBR zoekt naar een positie als echt researchinstituut met eigen onderzoekers. De behoefte aan het beter organiseren van kennisoverdracht blijkt groot.

1989

In 1989 organiseert SBR een jubileumbijeenkomst met als thema ‘Kwaliteit van marketing in de bouwonderneming’. SBR signaleert dat het tijd is voor nieuwe inzichten.

De jaren ‘80

De jaren ’80 zijn voor CUR belangrijk. CUR begint met het CUR-Aanbevelingen: voorschriften die regels geven en duidelijkheid moeten scheppen, vooral in relatie met nieuwe materialen en nieuwe berekeningsmethoden. CUR-aanbevelingen zijn pre-normatieve documenten, die in latere instantie weer ingetrokken kunnen worden als er (Europese) normen op het betreffende gebied van kracht zijn geworden. CUR-Aanbevelingen beogen innovatie te bevorderen.

Eveneens in de loop van de jaren ’80 begint CUR zich ook te richten op de waterbouw, de utiliteitsbouw en geotechniek. Op die manier wordt de hele GWW-sector bestreken.

1999

Bij het veertigjarig jubileum in 1999 staan onderzoek en experimenten hoog op de agenda in de sector, kennisoverdracht en implementatie krijgt echter nauwelijks (financieel) aandacht. Die aspecten zijn juist om maatschappelijk relevant te zijn, is de analyse.

2005

In het kader van SBR-BouwBeter geeft de stichting in 2005 het boekje ‘Marketing in de bouw’ uit. Het is een jaar nadat SBR een van haar meest spraakmakende publicaties heeft uitgebracht: ‘Het kan best anders in de bouw’. Die uitgave zorgt voor veel ophef. Mag SBR wel een mening verkondigen? Gaat dit niet in tegen het beleid van allerlei instituties? Het zijn spannende tijden die er uiteindelijk toe leiden dat de verbetering van kennisoverdracht door SBR hoger op de agenda komt te staan.

2006-2008

CUR wordt CURnet. Binnen CURnet werkt de CUR samen met partners op verwante terreinen: waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke inrichting en vernieuwing in de bouw. Niet onbelangrijk in dit verband is de kenniscirkel: kennisontwikkeling leidt via toepassing in de praktijk tot weer nieuwe kennisvragen en onderzoek. Een proces dat tot een steeds hoger kennisniveau leidt.

2009

SBR verlegt haar koers van een budget oriënterend collectief programmerende instelling (zo heette dat in de vorige eeuw) naar een actieve kennisdienstverlener, die opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw ondersteunt met vernieuwing en innovatie van proces en techniek. SBR herbergt bouwkundigen, bedrijfskundigen, marketeers en communicatiedeskundigen. Een Raad van Commissarissen houdt vanaf dat moment toezicht op de bedrijfsvoering. De ‘SBR-methode’ wordt als uniek ervaren. Meer en meer opdrachtgevers schakelen SBR in. Of het nu gaat om duurzaamheid, bouwkundig detailleren, brandveiligheid of werken aan betere processen.

2013

Noodgedwongen fuseren SBR en CURnet op 4 maart 2013.  De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam SBRCURnet, telt 75 medewerkers, en is gevestigd in het kantoor van SBR in het Groothandelsgebouw te Rotterdam.

2015

SBRCURNET verhuist van Rotterdam naar Delft waar De Bouwcampus net een feit is.

2017

Het doek valt voor SBRCURNET. Eind 2017 is het over en uit, tenzij er een wonder gebeurt. 

Reageer op dit artikel