nieuws

Uneto-VNI versterkt ‘green skills’ installateurs

Installatiebranche

Tijdens de SER-conferentie Energieakkoord in versnelling presenteerde Uneto-VNI-directeur Erik van Engelen op 7 maart de plannen van de installatiebranche om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen.

Uneto-VNI versterkt ‘green skills’ installateurs

 

In het ideale scenario dat Uneto-VNI schetst, treden installateurs en technisch dienstverleners op als energieregisseur. Ze adviseren klanten over de mogelijkheden om energie te besparen. Ze brengen energiemanagementsystemen aan en zorgen ervoor dat de installaties ook op de langere termijn optimaal blijven presteren. De brancheorganisatie wil daarom de ‘green skills’ versterken bij technische vakmensen in de sector. Met deze aanpak en met de toepassing van ict en geavanceerde technieken, is een CO-neutrale gebouwde omgeving dan in 2030 al mogelijk, aldus de brancheorganisatie.

Profiel duurzame aanbieder

Nog dit voorjaar introduceert de brancheorganisatie samen met Bouwend Nederland en OnderhoudNL het profiel ‘Duurzame Aanbieder’. Deze aanbieders adviseren woningbezitters over de mogelijkheden om hun huis energieneutraal te maken met behulp van installatietechnische en bouwkundige maatregelen en voeren de werkzaamheden ook uit.

Energiemanagement voor de utiliteit

In de utiliteitsbouw verwacht Uneto-VNI dat toepassing van intelligente energiemanagementsystemen een enorme efficiencysprong gaat opleveren. Omdat de bekendheid met deze systemen nog beperkt is, ontwikkelt de vereniging samen met onder anderen FME, ICT-Nederland en de overheid een speciaal programma met vier pijlers: voorlichting, aanbodtransparantie, opleidingen en monitoring.

Manifest Energietransitie

De grote technisch dienstverleners die aangesloten zijn bij Uneto-VNI overhandigden tijdens de SER-conferentie in Den Haag het Manifest Energietransitie aan Ed Nijpels, voorzitter van het Energieakkoord. In het Manifest kondigen zij aan een energiebesparingsadvies te zullen geven aan iedere klant en met energiemanagementsystemen extra energie te gaan besparen.

Overheidsmaatregelen

Uneto-VNI vindt dat de overheid met een aantal gerichte maatregelen de energietransitie zou moeten versnellen. De brancheorganisatie pleit onder andere voor belastingvoordeel bij vergroening, verplichte toepassing van energiemanagementsystemen via de Wet milieubeheer en continuering van de salderingsregeling voor zonnepanelen inclusief energieopslag.

Reageer op dit artikel