nieuws

In 2016 gemiddeld 21 minuten geen stroom

Installatiebranche

Huishoudens en zakelijke gebruikers hadden vorig jaar gemiddeld 21 minuten geen stroom als gevolg van een storing in Nederland. Dat is 17% korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

In 2016 gemiddeld 21 minuten geen stroom

Een storing trof gemiddeld 122 klanten. Ook dat is een afname ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde (-14%).

Minder overlast

Alle afnemers samen hadden dus minder overlast van de stroomstoringen, ondanks dat het aantal storingen wel iets toenam (+2%). Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle netbeheerders.

Gasstoringen

Gasstoringen zorgden ervoor dat een huishouden in 2016 gemiddeld 58 seconden geen gas had. Dat is 40% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een gasstoring trof gemiddeld slechts 1,5 klant.

Ruim twee miljard euro

Netbeheerders in Nederland investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Niet alleen in de kabels en leidingen, maar ook steeds meer in ict. Die investeringen zijn nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Ook helpen technologische toepassingen zoals sensoren een storing snel op te sporen.

99,995%

Het Nederlandse energienet werkt 99,995% van de tijd. Een stroomstoring duurde in 2016 gemiddeld minder dan vijf kwartier, een gasonderbreking iets minder dan twee uur.

Graafschade belangrijkste oorzaak

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Andere belangrijke oorzaken zijn sluimerende storing en veroudering / slijtage. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of door graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. 

Reageer op dit artikel