nieuws

Cao-overleg installatiesector dreigt nu al vast te lopen

Installatiebranche

De cao-onderhandelingen in de kleinmetaal dreigen na amper twee onderhandelingsrondes al spaak te lopen. FNV Metaal kan zich niet vinden in de voorstellen van werkgevers tot dusver en houdt daarom vandaag ‘opwarmacties’ in het hele land.

Cao-overleg installatiesector dreigt nu al vast te lopen

Die opwarmacties, waarbij vooral installatiemedewerkers worden bijgepraat over de huidige stand van zaken aan de cao-tafel, kunnen worden gezien als opmaat naar harde acties, zoals werkonderbrekingen.

Volgens FNV Metaal doen werkgevers “alleen voorstellen die de sector niet vooruit helpt in deze tijden van tekorten aan vakkrachten”. De vakbond zet zelf in op 2,5 procent meer loon, minder flex en het afschaffen van jeugdschalen. Ook vindt de bond dat ouderen minder moeten  gaan werken zodat er meer jongeren aan de slag kunnen.

Eerst meer vet op de botten

Werkgevers benadrukken in hun voorstellenbrief dat de sector weliswaar herstelt, maar dat “bedrijven eerst weer vet op de botten nodig hebben om de broodnodige investeringen te kunnen doen”. Tot een concrete loonsverhoging komen zij niet.

Om ouderen langer aan het werk te houden, zouden volgens werkgevers “de verschillen in kosten tussen de generaties beperkt moeten worden”. Het huidige verbod op het verlagen van het loon van oudere werknemers zou uit de cao moeten worden geschrapt, menen zij.

Volgende week nieuw overleg

De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor 29 maart. Onder de kleinmetaal vallen onder andere de installateurs, isolatiebedrijven en metaalbewerkingsbedrijven. De sector telt in totaal 25.000 ondernemingen en bijna 290.000 werknemers.

Reageer op dit artikel