nieuws

Brandblusinstallaties vaker inwendig gekeurd

Installatiebranche

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal naar verwachting per 1 april 2017 de regels voor de inspectie van brandblusinstallaties aanscherpen. In plaats van elke 25 jaar zullen installaties nu eens per 15 jaar inwendig gekeurd moeten worden.

Brandblusinstallaties vaker inwendig gekeurd

 

Het CCV is een door marktpartijen geaccepteerde instantie die universeel beheer- en onderhoudsvoorschriften vastlegt. In oktober 2016 publiceerde het CCV concept-TB 80 ‘Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties’ voor commentaar.  Naar verwachting zal het CCV in april 2017 de definitieve versie van dit Technisch Bulletin 80 publiceren. Daarin zal onder meer staan dat blusinstallaties eens in de 15 jaar inwendig geïnspecteerd moeten worden.

Niet ver genoeg

Tom Verschoor, directeur van Unica Automatic Sprinkler, is blij met de strengere regels, maar vindt dit nog niet ver genoeg gaan. “Ondanks regelmatig onderhoud kan er namelijk altijd iets misgaan, zonder dat je dat meteen in de gaten hebt. De leidingen van een blusinstallatie kunnen bijvoorbeeld gaan lekken, blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt, kan het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming bieden. Dat wil je beslist voorkomen.” Volgens Duits onderzoek is na 12,5 jaar al 75% van de droge systemen aan vervanging toe en is na 25 jaar 35% van de natte sprinklersystemen afgekeurd, beargumenteert Unica Automatic Sprinkler op zijn site.

Preventieve inspectie

Om de werking van blusinstallaties te garanderen, voert Unica daarom preventieve inwendige inspecties uit. Bij een inspectie worden verschillende watermonsters genomen om het type corrosie te analyseren. Daarnaast bekijkt het bedrijf de binnenkant van de leidingen van de blusinstallatie met een endoscopische camera en legt het de beelden daarvan vast. Als de leidingen beschadigd blijken te zijn, krijgt de klant een voorstel voor een passende oplossing en een plan van aanpak.

Elke vijf jaar

Volgens Tom Verschoor zouden we een voorbeeld moeten nemen aan Amerika. “De richtlijnen van de Amerikaanse National Fire Protection Association zijn strenger en schrijven voor dat systemen elke vijf jaar geïnspecteerd moeten worden. Wij onderschrijven deze regels en zouden dit ook graag voor Nederland zien. Een inwendige inspectie van de installatie zou onderdeel moeten zijn van de beheercyclus zodat de hele installatie iedere vijf jaar totaal geïnspecteerd wordt.”

Reageer op dit artikel