nieuws

Uneto-VNI ondertekent Zeeuws Energieakkoord

Installatiebranche

25 partijen, waaronder Uneto-VNI en alle Zeeuwse gemeenten, ondertekenden vandaag het Zeeuws energieakkoord.

Uneto-VNI ondertekent Zeeuws Energieakkoord

De partijen willen werk maken van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw. De afgelopen jaren steeg het energieverbruik door Zeeuwse huishoudens. Wel was er in 2015 een lichte daling van het energieverbruik.

Zonnepanelen & warmtepomp

Tot nu toe zijn er in Zeeland een beperkt aantal bestaande woningen energieneutraal gemaakt.

De velden zijn rijp voor de oogst

Dit houdt in dat de woning een ‘extra jas’ heeft gekregen. Ook wekt de woning zelf energie op met zonnepanelen. Verder is de gasaansluiting verwijderd en zorgt een warmtepomp voor verwarming en koeling.

Energieneutraal

Volgens het landelijk energieakkoord moeten in 2050 alle huizen energieneutraal zijn. De 25 partijen willen dit doel al vijf jaar eerder halen.  Ze zijn van plan woningeigenaren te adviseren en te ontzorgen op het gebied van energiebesparing.

Excursies

In meerdere gemeenten komt er een voorbeeldproject met energieneutrale woningen. Ook staan er ‘bewustwordingsactiviteiten’ op stapel. Zoals een wedstrijd energiebesparing, energiemarkten en excursies naar energieneutrale woningen.

Uneto-VNI

Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI is blij met het initiatief: “We kunnen nu in snel tempo de woningvoorraad in Zeeland gaan verduurzamen. Installateurs hebben de technische oplossingen in huis om dat samen met de andere betrokken partijen te realiseren. De velden zijn rijp voor de oogst!”

Reageer op dit artikel