nieuws

Energieprestatie gebouwen wordt inzichtelijker

Installatiebranche

Energieprestatie gebouwen wordt inzichtelijker

Er komt een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. 

NEN ontwikkelt de methode samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode moet voldoen aan Europese normen.

EPBD-richtlijn

De Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) stuurt EU-lidstaten onder andere aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen. De doelstelling is dat overheidsgebouwen (vanaf 2019) en alle andere gebouwen (begin 2021) bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

Toetsen

De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de energieprestatie van een gebouw is. Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan bijvoorbeeld minimale eisen uit de Omgevingsvergunning of de relatie met huurpunten in het Woning Waarderingsstelsel (WWS) voor de sociale huursector.

Energielabel

De methode moet ook gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel. Het is belangrijk dat het voor de gebruiker/eigenaar van een gebouw helder is hoe het energielabel in elkaar zit en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast moet de methode de mogelijkheid bieden het werkelijke energiegebruik van een gebouw op individueel niveau te kunnen voorspellen.

Wanneer van kracht? 

De nieuwe bepalingsmethode (90%-versie) moet uiterlijk medio 2018 operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. De tussenliggende periode kan eventueel gebruikt worden voor het verbeteren van de methode.

 

Reageer op dit artikel