nieuws

Eneco mag biowarmtecentrale Utrecht bouwen

Installatiebranche

De bouw van een BioWarmte installatie in Lage Weide in Utrecht mag doorgaan, maar wel met een strengere norm voor de uitstoot van giftige gassen. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald.

Eneco mag biowarmtecentrale Utrecht bouwen

Mobilisation for the Environment (MOB) en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) stapten naar de rechter omdat zij het niet eens waren met de verleende omgevingsvergunning. De rechtbank oordeelt dat Gedeputeerde Staten van Utrecht de vergunning terecht hebben verleend, maar past wel de norm van de uitstoot van dioxinen en furanen (rook- en afvalgassen) aan.

Rechtbank stelt strengere norm aan uitstoot giftige gassen

De BioWarmte installatie voldoet aan alle (milieu)normen qua geur, geluid en luchtkwaliteit. In de vergunning is een grenswaarde van 0,1 nanogram per kubieke meter aan uitstoot van dioxines en furanen opgenomen. Omdat Eneco zegt te kunnen voldoen aan een strengere norm, namelijk een grenswaarde van 0,05 en een streefwaarde van 0,03, heeft de rechtbank de norm – gelet op de minimalisatieverplichting – voor deze zeer zorgwekkende stoffen vastgesteld op 0,05 nanogram per kubieke meter.

 

Reageer op dit artikel