nieuws

Richtlijn installaties voor levensloopbestendig wonen

Installatiebranche

Opleidingsinstituut voor installateurs ISSO heeft een overzicht gemaakt van installaties die bewoners kunnen ondersteunen bij langer zelfstandig thuis wonen. De eerste versie van de herziene richtlijn ‘ISSO 77 Installaties voor levensloopgeschikte woningen’ werd afgelopen week uitgereikt aan Marnix Norder.

Richtlijn installaties voor levensloopbestendig wonen

Marnix Norder is leider van een ‘aanjaagteam’ dat gemeenten en regio’s stimuleert om samen te werken op het gebied van zorggerelateerd wonen voor ouderen. Hij kreeg de Richtlijn van Claudia Reiner, vice-voorzitter van branchevereniging voor installateurs Uneto-VNI.

Experts

Bij de ISSO 77 richtlijn zijn experts betrokken uit zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentes en de bouw en de installatietechniek. ISSO heeft de richtlijn opgesteld in opdracht van Uneto-VNI, KIEN en OTIB, gebruikmakend van onder meer kennis uit eerdere projecten zoals WelThuis.

Weloverwogen

Directeur Elly Verburg van OTIB: “Door de dialoog aan te gaan met alle betrokkenen is er een weloverwogen richtlijn tot stand gekomen, waarmee we inspringen op de wensen en vragen, maar ook recht doen aan de technologische ontwikkelingen.”

Installatiesector

Vanuit de installatiesector sprak Peter Schneiders van Verkerk Groep over de gevolgen van de richtlijn: “Kennis bundelen is een noodzaak en techniek speelt een enorme rol in de veranderende zorgomgeving”.

Woningbouwverenigingen

Henri Soepenberg, directeur van ontwikkelaar ZorgID, bevestigde het belang van de richtlijn. Verschillende woningbouwverenigingen gaan op korte termijn aan de slag met ISSO 77.

Bijeenkomsten

De ISSO-richtlijn is begin volgend jaar beschikbaar. Uneto-VNI, KIEN en OTIB zullen ter gelegenheid daarvan bijeenkomsten organiseren om bedrijven en organisaties nader te informeren en te inspireren.

Reageer op dit artikel