nieuws

Epc 0,4 in hoge woongebouwen haalbaar

Installatiebranche

Ook in gestapelde bouw is een energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 0,4 of lager haalbaar. Dat concludeert Nieman Raadgevende Ingenieurs uit een onderzoek in opdracht van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Epc 0,4 in hoge woongebouwen haalbaar

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft voor het onderzoek informatie verzameld en beoordeeld van 15 woongebouwen met een epc <0,4. De gebouwen tellen allemaal 4 of meer bouwlagen, waarbij de commerciële plint niet is meegerekend.

Epc-eis haalbaar

Uit het onderzoek blijkt volgens Nieman dat er met gangbare technieken voldaan kan worden aan een epc-eis van 0,4. Dat kan met traditionele technieken als cv-ketels, externe warmtelevering of een wko-installatie, maar ook met een houtpelletkachel.

Meer maatregelen

Wel zijn er bij hoogbouw meer maatregelen nodig om tot die epc van <0.4 te komen dan bij lagere woongebouwen of grondgebonden woningen. Die maatregelen zijn van bouwkundige en installatietechnische aard. De bouwkundige maatregelen hebben in de huidige epc-berekening echter een kleinere invloed op de uitkomst dan de bouwkundige maatregelen.

Verwarming en tapwatersysteem

De keuze in het verwarming- en tapwatersysteem is van grote invloed op het energieconcept, concluderen de onderzoekers. Het gaat dan om de keuze voor een individueel of een collectief systeem en voor een systeem gevoed door gas, elektra, biomassa of externe warmtelevering. In de onderzochte projecten zijn al deze systemen voorgekomen.

Wijziging verwarmingssysteem

In een gevoeligheidsanalyse verving Nieman de installatie met externe warmtelevering, met biomassa, en met wko door een systeem met hr-107 combiketel met hoge temperatuur-radiatoren. Door het hogere verwarmings- en of tapwaterrendement  van de installaties met externe warmtelevering, biomassa en wko had een dergelijke wijziging een effect van 0,10 tot 0,40 op de epc.

Pv-panelen

Het beschikbare dakoppervlak bij woongebouwen hoger dan 5 lagen kan een beperkende factor vormen voor de toepassing van pv-panelen. Bij de onderzochte projecten zijn varianten met pv-panelen aan de gevel en suntracking pv-panelen toegepast om een epc van 0 te realiseren.

Ventilatiesystemen

De epc van <0,4 bleek te realiseren met ventilatiesysteem C en D. Wel spreken de onderzoekers bij hoogbouw de voorkeur uit voor mechanische toevoer en mechanische afvoer met wtw. Bij ventilatiesysteem C zijn aanvullende maatregelen nodig om comfortklachten te voorkomen.

Download het rapport Onderzoek woongebouw EPC < 0,4 [pdf]

Reageer op dit artikel