nieuws

Richtlijn voor beperken installatiegeluid

Installatiebranche

NEN en ISSO hebben samen de Nederlandse Technische Richtlijn (NTR) 5076 ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ gepubliceerd.

Richtlijn voor beperken installatiegeluid

Deze NTR beschrijft maatregelen ter beperking van het geluid van installaties in woningen en woongebouwen. Het gaat hierbij om ventilatie, verwarming, sanitair en tapwater (inclusief de apparaten en leidingen) en garagedeuren. Installateurs die volgens NTR 5076 werken, voldoen aan de eisen die Bouwbesluit 2012 stelt aan het geluid van installaties.

Maatregelen

NTR 5076 benoemt per installatie de factoren die invloed hebben op het geluid. Bij een aantal veelvoorkomende situaties staat in de richtlijn hoe het geluid met bouwkundige en installatietechnische maatregelen kan worden verminderd. De gegeven oplossingen zijn niet merk- of productgebonden.

Ventilatie

Mechanische ventilatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel in de NTR. Deze moeten voldoen aan de geluidseisen in het Bouwbesluit. De installateur kan eventueel berekenen of ook in hogere standen aan de 30 dB geluidseis wordt voldaan.

Waterafvoersystemen

Voor standleidingen kan met het computerprogramma SoundSpotSim Plus het geluid worden voorspeld. De NTR geeft aanwijzingen om met dit programma standleidingen en schachten te ontwerpen.

Watertoevoer

Bij watertoevoer gaat de richtlijn in op het beperken van het geluid van waterdrukverhogingsinstallaties en het beperken van waterslag. Ook wordt beschreven welke maatregeln het geluid van stromend water door leidingen beperken.

Verwarming en warm water

De opstelling van de ketel en het leidingsysteem hebben grote invloed op het geluid. Ook hiervoor beschrijft NTR 5076 maatregelen ter beperking van het geluid. Warmteterugwinning krijgt daarbij speciale aandacht bij warmtepompen die met afgevoerde ventilatielucht werken.

Automatische parkeergaragedeuren

In het Bouwbesluit 2012 staan geen geluideisen voor automatische parkeergaragedeuren, maar deze kunnen veel geluidoverlast veroorzaken. Ook voor dit type geluidsbron worden aanwijzingen gegeven voor het realiseren van een geluidsniveau van maximaal 30 dB.

Reageer op dit artikel