nieuws

Herziening NEN 1006 centraal op discussiebijeenkomst

Installatiebranche

De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken (ST) van de TVVL houdt 26 september een openbare discussiebijeenkomst van de TVVL Innovatiegroep ST. Tijdens de bijeenkomst staat de ter kritiek gepubliceerde herziene norm NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ centraal.

De resultaten van de discussiebijeenkomst  worden ingebracht bij de NEN normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties’ waarin de TVVL Expertgroep zitting heeft.    

Ontwikkelen vakgebied

De Innovatiegroep ST  wil vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan de verdere  ontwikkeling van het vakgebied. Dit door van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksonderwerpen, en (concepten van) nieuwe regelgeving, normen  en richtlijnen.  

Onderzoeken

De deelnemers aan de Innovatiegroep ST ontmoeten  de Expertgroep ST in principe twee maal per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten doet de Expertgroep ST verslag van de lopende activiteiten en worden vervolgens thema’s en lopende onderzoeken behandeld.  

Gratis deelname

Deelname aan de TVVL Innovatiegroep ST  is voor iedere  vakgenoot  gratis. Het is niet nodig lid te zijn van de TVVL.

Reageer op dit artikel