nieuws

Post-hbo TVVL-cursussen opnieuw gecertificeerd

Installatiebranche

De post-hbo TVVL-cursussen Luchtbehandelingstechniek, Luchtbehandeling Speciale Ruimten en Geluid in Technische Installaties zijn opnieuw gecertificeerd. Dat geldt ook voor de leergang Installatie Project Management.

CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland heeft besloten de registratie van de TVVL-cursussen te continueren. Dit naar aanleiding van de rapportage van de adviescommissie van TVVL over het cursusseizoen 2011-2012. TVVL voldoet hiermee aan de door SPHBO, Stichting Post HBO, gestelde eisen rondom continue kwaliteitsbevordering. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predikaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend.

Register

De TVVL-cursussen Luchtbehandelingstechniek, Luchtbehandeling Speciale Ruimten en Geluid in Technische Installaties zijn opgenomen in de Opleidingenmonitor, www.cpion.nl. Gediplomeerden worden opgenomen in het door bedrijven te raadplegen abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat.

Technische installaties in gebouwen

De cursussen maken deel uit van het TVVL-cursusprogramma voor de engineering, het ontwerpen en de advisering van Technische Installaties in Gebouwen. Naast de drie genoemde gecertificeerde opleidingen is ook de leergang Installatie Project Management post-hbo-gecertificeerd.

Reageer op dit artikel