nieuws

Kiwa-Ata-keur voor de VSH Superknelfittingen

Installatiebranche

Met enige trots werden ze getoond op de installatievakbeurs ISH in Frankfurt: de certificaten van het Kiwa-Ata-keur voor de VSH Superknelfittingen en Multicon schuiffittingen. Daarmee voldoen deze fittingen aan de veiligheidseisen zoals die vanaf 1 juli in ons land gaan gelden.

Kiwa-Ata-keur voor de VSH Superknelfittingen

VSH mocht als eerste fabrikant de certificaten in ontvangst nemen. Producten van VSH (een telg uit het Aalbert Industries consortium) die onder het KIWA ATA-certificaat vallen, zijn direct herkenbaar aan het nieuwe KIWA-logo op de fittingen

Drinkwaterbesluit

De kwaliteitseisen van ons drinkwater liggen vast in het Drinkwaterbesluit. In de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” staat vervolgens aan welke eisen materialen en chemicaliën moeten voldoen om toxicologisch toelaatbaar te zijn in het drinkwatercircuit. Zoals door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is vastgelegd, toont de Kiwa-ATA certificering aan dat een product voldoet aan deze eisen.

Messing leidingen

De nieuwe wet kent belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude regelingen. Vooral op het gebied van toxicologische (giftige) en organoleptische (zintuigelijke) eigenschappen van metalen, waaronder ook messing, zijn daardoor aanpassingen noodzakelijk.

Inwerkingtreding

Per 1 juli 2013 zal de nieuwe regeling in Nederland in werking treden. In Duitsland treedt een soortgelijke regeling per 1 december 2013 in werking.

Reageer op dit artikel