nieuws

WKO-expertisetool beschikbaar voor installateurs en adviseurs

Installatiebranche

Voor installatieadviseurs en installateurs heeft ISSO een WKO-expertisetool op de markt gebracht. Dit ontwerp- en beheerinstrument voor warmte-en-koudeopslaginstallaties is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst.

De WKO-expertisetool helpt installateurs en installatieadviseurs bij het ontwerp van de installatie met gestandaardiseerde WKO-concepten en monitoringseisen.

Bestaande installatie

De tool is ook bedoeld voor gebouweigenaren. Zij kunnen met de software de energiecentrale van hun installatie doorrekenen en daarmee een analyse uitvoeren van de bestaande situatie. Met de tool kan de bestaande WKO-installatie ook beter worden beheerd en ingeregeld.

Ontwikkelaar en eigenaar

De Rijksgebouwendienst heeft de tool laten ontwikkelen. ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, is de nieuwe eigenaar van het instrument en verantwoordelijk voor de distributie en de verdere ontwikkeling. Het instrument zal onder meer worden ingezet bij de leergang bodemenergie van BodemEnergie NL.

Certificeringsregeling

De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst werkt dan alleen nog samen met WKO-gecertificeerde bedrijven. WKO-gecertificeerde bedrijven moeten ook gebruik maken van ISSO-publicatie 39 en SIKB-protocollen. De tool kan nu al worden gebruikt bij haalbaarheidsstudies.

ISSO-publicatie

De WKO-expertisetool is gebaseerd op de vernieuwde ISSO-publicatie 39: ‘Ontwerp, realisatie en beheer van een Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’. De vernieuwde ISSO-publicatie 39 verschijnt eind 2012.

Reageer op dit artikel