nieuws

Van Dorp Installaties CO2 Bewust

Installatiebranche

Van Dorp Installaties is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Het bedrijf wil in 2012 het hoogste niveau 5 bereiken.

Het CO2 Bewust Certificaat kent vijf niveaus. Ze kunnen een gunningvoordeel opleveren bij inschrijvingen, waarin zogenoemde EMVI criteria, zoals duurzaamheid en de belasting voor het milieu worden meegewogen.

Energiezorgplan

Om in aanmerking te komen voor dit CO2 Bewust certificaat heeft Van Dorp installaties haar eigen CO2 footprint in kaart gebracht. In de loop der jaren zijn er al grote stappen gezet, bijvoorbeeld met de aanschaf van bestelauto’s op aardgas en de keuze voor het energiezuinige A-label voor het leasewagenpark. In het energiezorgplan zijn reductiedoelstellingen vastgelegd op het gebied van brandstof- en energieverbruik. Het installatiebedrijf wil binnen vijf jaar haar uitstoot met 19 procent reduceren.

Externe

Van Dorp installaties verwacht zich op korte termijn te kunnen certificeren voor niveau 4 en heeft de ambitie om niveau 5 in 2012 te behalen. Er wordt een oproep gedaan aan leveranciers en zakelijke relaties om mee te doen. Want de CO2 prestatieladder stelt ook eisen aan extern betrokken partijen.

Reageer op dit artikel