nieuws

Legionella Award voor Hans van Wolferen

Installatiebranche

TNO-Onderzoeker ir. Hans van Wolferen heeft tijdens het ISSO-LOPL symposium over de legionellaregelgeving in de Doelen te Rotterdam de Legionella Award gekregen van de Stichting Veteranenziekte.

Legionella Award voor Hans van Wolferen

Bij het toekennen van de Legionella Award kijkt de Stichting Veteranenziekte welke persoon of welke instelling zich in de afgelopen jaren naar verhouding het meeste heeft  ‘onderscheiden’ op het brede terrein van Legionella-awareness, het bewustzijn, het bezig zijn met de veelomvattende Veteranenziekte, in al zijn aspecten. Sinds de legionellaramp van 1999 in Bovenkarspel was het de vierde keer dat de Legionella Award werd toegekend.

Fred Bertrand, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte, reikte voor meer dan 250 congresgangers de Award aan Van Wolferen uit vanwege zijn baanbrekend werk voor de legionellapreventie. Van Wolferen heeft in de afgelopen twaalf jaar een groot aantal onderzoeken gedaan die zijn vastgelegd in TNO-rapporten en is de auteur van vele ISSO-publicaties op het gebied van legionellapreventie. Op vele symposia heeft hij zijn expertise gedeeld met vakgenoten.  

Reageer op dit artikel