nieuws

Richtlijn herzien voor de veiligheidsbeoordeling van installaties in gebouwen

Installatiebranche

Kiwa heeft de richtlijn herzien voor de “Veiligheidsbeoordeling van voorzieningen in gebouwen”, de BRL-K14015/01. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken kritiek geven op de ontwerp-beoordelingsrichtlijn BRL-K14015/02.

De beoordelingsrichtlijn BRL-K14015/02 is een herziening van de versie BRL-K14015/01. Certificaten afgegeven op basis van deze BRL verliezen hun geldigheid één jaar na bindendverklaring van de BRL-K14015/02. De nieuwe richtlijn moet leiden tot betere veiligheidsbeoordelingen van de gas-, water- en elektrische installatie. Daarnaast is ze uitgebreid met een veiligheidsbeoordeling van verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoersystemen en brandveiligheid in woningen en woongebouwen.

Kritiektermijn

Het [download pdf] is gepubliceerd op 27 april. Het College van Deskundigen Veiligheidsbeoordeling voorzieningen in gebouwen geeft belanghebbenden een kritiektermijn van zes weken vanaf de datum van publicatie. Ze kunnen hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn sturen naar:

Kiwa Nederland B.V., dhr. W.R.F. Derwort, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK. Reageren kan ook per mail naar Jantje.Bakker@kiwa.nl.

Reageer op dit artikel