blog

De grote waaromvraag

Installatiebranche

Waarom moeten we het rendement van een opleiding inzichtelijk maken?

De grote waaromvraag

Bedrijven met technische medewerkers kunnen niet (blijven) bestaan zonder (te blijven) opleiden. Er bestaat vaak een kloof tussen de vaardigheden van een afgestudeerde mbo’er aan het reguliere onderwijs en de door bedrijven gevraagde competenties. Dit kan problemen opleveren.

Kloof dichten

Voor het dichten van deze kloof zijn bedrijven uit de technische industrie aangewezen op opleidingstrajecten van vaak particuliere onderwijsinstellingen. Dat is op zich zelf geen probleem, maar brengt u het rendement van de opleidingstrajecten van uw medewerkers wel in kaart? En meet u voorafgaand en na de opleiding de relevante variabelen om het opleidingsrendement inzichtelijk te maken?

Rendement analyseren

Waarschijnlijk beantwoordt u het liefst alle bovenstaande vragen met een volmondige ja, maar moet die reactie waarschijnlijk uitblijven. Maar waarom zou je ook aan zo’n klus beginnen? In de praktijk hoor ik vaak meerdere argumenten om het rendement van opleiden niet te analyseren. Maar denk eraan: meten is weten. Laat u niet ontmoedigen door de hoeveelheid werk, omdat de winst die hiermee te behalen valt zeker niet mis is.

Voordelen

Om u moed in te praten zet ik graag de belangrijkste voordelen van het berekenen van het rendement op een rij. Het werkt immers altijd motiverend om te weten waarom je ergens aan begint. Zeker bij dergelijke rendementskwesties.

Win-winsituatie

Heb ik u met bovenstaande zaken kunnen overtuigen? Als ik er vanuit mag gaan dat u in ieder geval al positiever staat tegenover het berekenen van het rendement heb ik al deels mijn doel bereikt. Het in kaart brengen van het rendement van een opleiding zorgt echt voor een win-winsituatie. U plukt daar als initieerder van een opleiding niet alleen de vruchten van, maar ook uw bedrijf en niet te vergeten de cursisten zelf. Van een mooi bedrijfsresultaat wordt immers iedereen gelukkig.

Reageer op dit artikel