artikel

Gasketelwet definitief aangenomen

Installatiebranche

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties op 25 juni 2019 als hamerstuk afgedaan. De ‘Gasketelwet’ is daarmee een feit en treedt naar verwachting in 2020 in werking.

Gasketelwet definitief aangenomen
Bron: Stichting OVI

De wet gaat over een procescertificering. Dit betekent dat zowel eisen worden gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, als aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.

 

Introductie certificeringsstelsel

De nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties was op dinsdag 28 mei 2019 al aangenomen door de Tweede Kamer. Op 25 juni ging ook de Eerste Kamer akkoord met de ‘Gasketelwet’. Om het juridische traject helemaal af te ronden moet de overheid nog deze Wijziging van de Woningwet (kamerstuk 35022) publiceren in het Staatsblad. Daarna volgt er nog een Koninklijk Besluit waarin de inwerkingtreding wordt vastgelegd. Ook dat wordt in het Staatsblad gepubliceerd.

 

Inwerkingtreding Gasketelwet

Naar verwachting gaat de nieuwe wet in op 1 januari 2020. Het jaar 2020 wordt een overgangsjaar, waarin monteurs de kans krijgen om zich eventueel te laten bijscholen en de certificering te behalen. Installatiebedrijven moeten ervoor zorgen dat zij alleen vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs in dienst hebben. In 2021 mogen namelijk alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven het werk aan cv-ketels uitvoeren.

 

Voorlichting Techniek Nederland

Om installatiebedrijven te helpen op weg naar de verplichte certificering heeft Techniek Nederland een Roadmap CO-certificering gemaakt. In dit stappenplan geeft de branchevereniging uitleg en tips over middelen en ondersteuning die installatiebedrijven hierbij kunnen gebruiken. De eerste versie van de Roadmap is nog niet compleet. Veel details van de wet moeten nog worden uitgewerkt. Er komt nog een MKB-toets en certificerende instellingen moeten aan het werk om kaders en eisen uit te werken. Het deel ‘Eisen aan de monteurs’ bevat de meest concrete informatie.

 

MKB-toets

Techniek Nederland heeft bedongen dat de minister nog een MKB-toets laat uitvoeren. Daaruit moet blijken wat de impact van de regeling is op de bedrijfsvoering van MKB bedrijven en zzp’ers. Dat betekent concreet dat de minister laat doorrekenen wat de kosten van certificering zijn voor kleinere bedrijven. Nu zijn er alleen globale berekeningen van de totale kosten van deze certificering voor het hele bedrijfsleven.

 

Uitwerking in AMvB

Aan het einde van de zomer organiseert het ministerie vervolgens een gesprek met 5 tot 10 ondernemers die met deze doorrekeningen in de hand mogen toelichten wat de gevolgen hiervan zijn voor hun bedrijf. Deze uitkomsten worden meegegeven aan de Tweede Kamerleden die nog moeten besluiten over de uitwerking van de wet in de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

 

Haalbare en betaalbare certificering

Techniek Nederland gaat naar aanleiding van de uitkomsten ook gesprekken voeren met de certificerende instellingen over de eisen die zij willen stellen aan het bedrijfsproces. Het doel is om voor deze bedrijven ook een haalbare en betaalbare certificering te regelen.

Techniek Nederland gaat de eisen van de certificerende instellingen ook naast de eisen van veelgebruikte andere kwaliteitssystemen leggen. Zo wordt inzichtelijk wat een bedrijf al in huis heeft en aan welke nieuwe eisen nog moet worden voldaan. De branchevereniging wil zo dubbele werkzaamheden en administratieve lasten voorkomen.

 

Hoe bereid je je voor op de Gasketelwet?

Hoe kunnen installatiebedrijven zich het beste voorbereiden op de Gasketelwet? Dat leest u in de blog ‘Hoe bereid je je voor op de Gasketelwet’ van Nico van Leeuwen van ROVC.

 

 

Reageer op dit artikel