artikel

Biogas van gft-afval en zwart water

Installatiebranche

Biogas van gft-afval en zwart water

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil een proefproject opstarten waarbij biogas wordt gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en zwart water. Het Waterschap heeft daarvoor de Apeldoornse wijk Kerschoten op het oog.

In het proefproject komt het gft-afval via een voedselvermaler in een keukenkastje in een aparte buis terecht, samen met doorgespoeld toiletwater. De combinatie van gft en zwart water uit toilet en keuken leidt tot een hogere en efficiëntere productie van biogas door vergisting, verwacht het waterschap.

Afvalwater

Daarnaast zorgt deze techniek ook voor energiebesparing bij de afvalwaterzuivering. Doordat het zwarte water naar een aparte buis gaat, hoeft het schonere water uit de douche en de wasmachine niet of nauwelijks gezuiverd te worden, denkt het Waterschap

Opslagvat

Vallei en Veluwe wil komend jaar eerst aan de slag met een proefproject met enkele woningen. Voor de afvalstromen wordt dan nog geen nieuwe buis aangelegd maar wordt gebruik gemaakt van een opslagvat. De woningcorporatie De Woonmensen is bij het initiatief betrokken.

Vacuümtoilet

Het Waterschap heeft de Apeldoornse wijk Kerschoten op het oog om de eerste stap te zetten naar de nieuwe technologie. Die wijk wordt gerenoveerd. Daardoor kunnen huizen geschikt gemaakt worden door de installatie van een vacuümtoilet en een vermaler voor gft-vuil in de keuken. 

Reageer op dit artikel