artikel

Imtech werkt mee proeftuinen smart grids

Installatiebranche

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft negen plaatsen in Nederland aangewezen waar slimme energienetten of smart grids komen. Imtech is bij twee van deze initiatieven betrokken.

In de negen proeftuinen verspreid over heel Nederland zullen slimme netten in verschillende omgevingen worden getest. Imtech is betrokken bij twee van deze proefprojecten. Het bedrijf verleent zijn medewerking aan het Smart Energy Collectief op vijf verschillende locaties en aan het proefproject op de Campus van de TU Delft.

Smart Energy Collectief

In het Smart Energy Collectief ontwikkelen diverse bedrijven gezamenlijk nieuwe energiediensten en -technieken. Deze worden toegepast in vijf gebieden. Dat zijn luchthavens (Schiphol theGROUNDS), kantoren, een all-electric woonwijk in Gorinchem, een gas- & elektrawoonwijk in Heerhugowaard en een ‘discrict heating’ woonwijk in Goes voor meer dan 1000 klanten. De dienst wordt gekoppeld aan al aanwezige technologieën zoals zonne-energie opgewekt met zonnecellen, warmtepompen, elektrische voertuigen, windturbines en energieopslag.

Campus TU Delft

Op de campus van de TU Delft wordt een intelligent warmtenet aangelegd voor duurzame warmte en koude. De TU Delft is de eigenaar en beheerder van het warmtenet en de aangesloten gebouwen en het net moet de komende jaren gerenoveerd worden. Hierbij wordt  het hoge temperatuur-warmtenet (max 90-1100C) omgezet naar een lagere temperatuur. Zo kunnen decentrale hernieuwbare energie-opwekkers warmte op een lagere temperatuur tot stand brengen. De vraag en aanbod van warmte en koude wordt door middel van een smart grid slim geregeld.

 

Proeftuinen

Door de proeftuinen wordt duidelijk hoe mensen en bedrijven reageren op de nieuwe mogelijkheden. De overheid kan dan beter bepalen wat er technisch moet gebeuren en of er regels moeten worden aangepast. Het geeft ook inzicht in de toepassingen voor slimme meters en oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Mogelijk volgen op korte termijn nog enkele proeftuinen. Momenteel bekijkt AgentschapNL naar de toekenning van de precieze subsidiebedragen. Dit zal tussen de 250.000 en vier miljoen euro zijn.

 

Reageer op dit artikel