artikel

Fiscaal voordeel voor Phase Changing Material

Installatiebranche

Fiscaal voordeel voor Phase Changing Material

Ook voor faseovergangsmateriaal kan de regeling gelden voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze regeling ondersteunt de overheid ondernemers bij investeringen in energiebesparende technieken. Met faseovergangsmateriaal, ook bekend als phase changing material (PCM), kunnen ruimtes op een energievriendelijke manier worden gekoeld.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie. Ondernemers kunnen dankzij deze regeling 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA levert gemiddeld tien procent netto voordeel op. Agentschap NL voert de regeling uit.

Energielijst

Op de Energielijst staan voorbeelden van technieken die in aanmerking kunnen komen voor EIA. Ook technieken met faseovergangsmaterialen horen daarbij. Ondernemers kunnen tot 1 september 2011 voorstellen indienen voor de Energielijst 2012. De criteria zijn onder meer:

–    De techniek moet marktrijp zijn maar nog niet gangbaar. Het gaat om de marktintroductie van een nieuwe of verbeterde techniek.

–    De techniek moet aantoonbaar energie besparen.

–    De toepassing mag niet beperkt zijn tot één bedrijf.

 –   De omschrijving moet zo zijn geformuleerd dat meerdere leveranciers/fabrikanten de techniek op de markt kunnen brengen.

Phase Changing Material

Phase Changing Material (PCM) is gebaseerd op het principe dat het energie kost om een materiaal van een vaste naar een vloeibare fase over te laten gaan. “Dat principe is al heel lang bekend”, zegt Walter van Kampen. Hij is adviseur duurzaamheid van Autarkis, een bedrijf dat PCM-bouwmateriaal op de markt brengt. “Uitdaging was om een faseveranderingsproces gecontroleerd te laten verlopen. Inmiddels zijn er producten die aan die eis voldoen.”

Duwtje in de rug

Autarkis heeft inmiddels drie kantoorpanden voorzien van PCM-plafonds. PCM lijkt als bouwmateriaal door te breken. Het fiscaal voordeel via de EIA zorgt vaak voor een duwtje in de rug. Van Kampen: “Tot voor kort vroegen klanten me waarom PCM niet op de Energielijst stond. Nu loont het om te investeren in een PCM-klimaatinstallatie.

Meer informatie over de EIA-regeling vindt u op agentschapnl.nl/eia of bij de EIA-helpdesk: tel. 088-602 34 30 (tussen 9.00 en 12.30).

Reageer op dit artikel