partner nieuws

Meer wegen leiden naar CO2-neutraal

energie

“Maak keuzes op basis van een maximale reductie van CO2-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker”. Dat is volgens ATAG de oplossing voor de energietransitie. ATAG gelooft in het principe ‘van product naar pakket naar concept’.

Meer wegen leiden naar CO2-neutraal

Hierbij staat ATAG één doel voor ogen: het bieden van innovatieve warmteoplossingen die een duurzame bijdrage leveren aan milieu en samenleving. Drie pijlers vormen de basis:

  • Niet de techniek, maar het doel
  • Niet het middel of techniek – bijv. ‘All Electric’ – staat centraal maar het uiteindelijke doel:
  • Maak de samenleving volledig duurzaam in 2050. Wanneer dit doel leidend is,  wordt de industrie ook blijvend uitgedaagd om innovaties te ontwikkelen.

Samenwerken van energievormen

ATAG gelooft in het principe ‘van product naar pakket naar concept’. Concepten waarbinnen diverse energievormen samenwerken en gecombineerd worden. Een cv-ketel als product, een combinatie van cv-ketel en zon met laagtemperatuurverwarming naar bijvoorbeeld een warmtepomp, al dan niet hybride. Ook andere vormen van energie zoals power to gas worden niet uitgesloten. Dat is integratie van systemen, waarbij de gebruikte energie efficiënt en zuinig wordt ingezet met behoud van comfort.

Vol gas naar CO2-neutraal

Houd de blik op het doel gericht en maak geen vooringenomen keuze voor wat betreft energiedrager en techniek. Maak keuzes op basis van een maximale reductie van CO2-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker, en sluit geen samenwerkingen tussen energievormen uit. Alleen op deze manier is het mogelijk om ‘vol gas naar CO2-neutraal’ te gaan.

Hybride warmtepompen

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Iedereen omzetten naar all-electric is op dit moment niet mogelijk: daarvoor heeft het bestaande elektriciteitsnetwerk te weinig capaciteit. Er zijn 2 toepassingen die de keuze voor hybride warmtepompen onderbouwen: als tussentoepassing, waarbij die geplaatst wordt samen met een bestaande ketel als vervanging van bestaande ketels, en als definitieve oplossing, als aardgas vervangen wordt door ‘fossielvrij/groen’ gas.

ATAG Verwarming Nederland BV is exposant op Vakbeurs Energie en is van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober te vinden in de Brabanthallen in Den Bosch: hal 3, stand A.018.

Professionals hebben gratis toegang tot Vakbeurs Energie. Klik hier voor registratie!

Reageer op dit artikel