nieuws

Nieuwe eisen voor energieprestatie gebouwen in Bouwbesluit

energie

De herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) wordt binnenkort opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 moet daarvoor zorgen. Die wijziging bevat vooral voorschriften over installaties in gebouwen.

Nieuwe eisen voor energieprestatie gebouwen in Bouwbesluit

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) moet ervoor zorgen dat het energiegebruik van gebouwen in de Europese Unie daalt. Deze Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen is op 4 januari 2003 gepubliceerd en in werking getreden. De implementatie van de Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving liep echter vertraging op. Dat gebeurde pas in 2015.

 

Herziening EPBD

Volgens Europa daalt het energiegebruik van gebouwen onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarom hebben het Europees Parlement en de Raad ingestemd met de herziening van de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. In de herziening staan aanvullende maatregelen som het energiegebruik in gebouwen terug te dringen.

Op 9 juli 2018 is de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen in werking getreden. Nederland moet de herziening uiterlijk 10 maart 2020 geïmplementeerd hebben.

 

Eisen installaties in gebouwen

Om deze herziening op te nemen in het Nederlandse Bouwbesluit, stelde de overheid een conceptbesluit op. Dat bevat nieuwe bepalingen over installaties in gebouwen. Het gaat onder meer over:

  • Eisen aan de energieprestatie en het installeren, dimensioneren, inregelen en de instelbaarheid van installaties
  • De documentatie van de energieprestatie van installaties en overhandiging daarvan aan de gebouweigenaar
  • Het installeren van een thermostaat of een gebouwautomatiserings- en controlesysteem voor het regelen van de temperatuur per verblijfsruimte of verblijfsgebied.
  • Het installeren van loze leidingen of laadpunten voor elektrische auto’s bij gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen die nieuw worden gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd.
  • Het installeren van minimaal één laadpunt voor elektrische auto’s bij alle utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen vanaf 2025.
  • Verplichte keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW
  • Verplichting tot het installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen in utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 290 kW.

 

Voortgang herziening

Tot 12 augustus 2019 kunnen belanghebbenden commentaar leveren op dit conceptbesluit tijdens een internetconsultatie. In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd.

 

Commentaar op conceptbesluit

De overheid heeft voor het opstellen van het conceptbesluit al gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Ook de uitkomsten van een informatiebijeenkomst op 26 februari 2019 zijn al verwerkt in dit conceptbesluit. De uitkomsten van de internetconsultatie worden gebruikt om het besluit en de uitvoerbaarheid hiervan verder te verbeteren.

Commentaar leveren op het conceptbesluit kan online tot 12 augustus 2019.

 

 

Vakbeurs Energie 2019

Van 8 tot en met 10 oktober is de vijftiende editie van de Vakbeurs Energie. Energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie staan hierbij centraal. Vakbeurs Energie 2019 wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch.

Reageer op dit artikel