nieuws

Green deal aquathermie moet bijdragen aan energietransitie

energie

Thermische energie uit water moet, als het aan de waterschappen en Rijkswaterstaat ligt, ‘een stevige bijdrage’ leveren aan de energietransitie. Daarom ondertekenen ze vandaag 14 mei de Green Deal aquathermie.

Green deal aquathermie moet bijdragen aan energietransitie

De Green Deal is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. Met deze overeenkomst willen de partijen de toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart brengen en meer bekendheid geven aan thermische energie uit water. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarvoor een bedrag uitgetrokken van 900.000 euro.

 

Programmabureau aquathermie

De Green Deal voor aquathermie geldt voor drie jaar. In die periode moet thermische energie uit water als bron in de energietransitie op de kaart staan.  Een programmabureau met 2 tot 3 medewerkers moet daarvoor zorgen. Het bureau wordt ondergebracht bij de Unie van Waterschappen.

 

Verwarmen met energie uit water

Thermische energie uit water is een tot nu toe onderbelicht alternatief voor aardgas, zo constateerden CE Delft en Deltares in het rapport ‘Nationaal potentieel van aquathermie. Analyse en review van de mogelijkheden’. Volgens dit rapport is de potentie van aquathermie als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40% van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van energie uit water is zelfs meer dan 50%, zo blijkt uit dit rapport.

 

Kansen voor thermische energie uit oppervlaktewater

Ook op het symposium Energie uit Water in Dalfsen werd een onderzoek gepresenteerd naar de kansen van thermische energie uit oppervlaktewater. Dit onderzoek spitste zich toe op de noordelijke provincies. Volgens de onderzoekers ROM3D en Inenergie kan warmte uit oppervlaktewater tot 25 procent bijdragen aan de warmtebehoefte in woonwijken in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

 

Aquathermie in Warmtevisies

Als die potentie wordt benut,  kunnen waterbeheerders een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om Nederland aardgasvrij te maken. Dat kan alleen gebeuren als gemeenten aquathermie meenemen als alternatieve warmtebron bij het opstellen van de zogeheten Transitievisies Warmte. In die Warmtevisies moeten gemeenten aangeven hoe ze wijken aardgasvrij gaan maken. Uiterlijk 2021 moeten de plannen klaar zijn. Volgens de afspraken in het concept- Klimaatakkoord moeten 1,5 miljoen gebouwen in de periode van 2022 tot 2030 van het gas af.

 

Reageer op dit artikel