nieuws

Invoering BENG waarschijnlijk uitgesteld

energie

BENG, het nieuwe eisenpakket voor bijna-energieneutrale gebouwen, wordt naar alle waarschijnlijkheid later ingevoerd dan 1 januari 2020. Hoeveel later is nog niet bekend.

Invoering BENG waarschijnlijk uitgesteld

De ingangsdatum van 1 januari 2020 is voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar. Dat verklaarde een ambtenaar van het ministerie van BZK op een bijeenkomst van de NTA 8800 Programmaraad. De bijeenkomst was georganiseerd door de partners van het Lente-akkoord, de brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. In een brief aan minister Ollongren hadden drie van die partijen hun zorgen al uitgesproken over de haalbaarheid van deze datum, omdat zij vreesden dat de BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar komen.

 

BENG

BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’ en is een stelsel van energieprestatie-eisen dat in de plaats komt van de huidige EPC. Vanaf de invoering moeten bouwpartijen bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning een berekening meesturen waaruit blijkt dat het gebouwontwerp aan BENG voldoet.

 

NTA 8800

De berekening voor BENG moet worden gemaakt op basis van de bepalingsmethode NTA 8800 (Nederlandse technische afspraak). Dat is een door NEN uitgegeven boekwerk van bijna 950 pagina’s waarin alle energiestromen in gebouwen in formules zijn gegoten. NTA 8800:2019 is gratis te downloaden in de NEN-shop. Maar aan de NTA 8800 wordt nog gesleuteld, er zijn nog wat losse eindjes. Berekeningen op basis van dit boekwerk zijn bovendien monnikenwerk en de uitkomst van de berekening is vaak onnauwkeurig.

 

NTA 8800 software

Voor nauwkeurige berekeningen is het wachten op gevalideerde software waarin de NTA 8800 is verwerkt. Daar zijn verschillende ontwikkelaars nu nog druk mee aan de slag. Op 2 april 2019 maakten de softwarebouwers van UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) bekend dat ze hun krachten hebben gebundeld. Zij denken dat UNIEC 3, met de NTA 8800 software, pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gevalideerd.

 

Nieuwe invoeringsdatum BENG

Minister Ollongren had aan de betrokken partijen beloofd dat tussen de beschikbaarheid van de NTA-softwarepakketten en de wettelijke invoering van BENG ten minste zes maanden zouden zitten. Omdat de softwareontwikkeling vertraging heeft opgelopen, willen de partijen van het Lente-akkoord ook dat de invoeringsdatum wordt uitgesteld. De Lente-akkoord partners hebben daarom tijdens de NTA 8800 Programmaraad van 16 april aan de aanwezige ambtenaar van BZK om duidelijkheid gevraagd. Hij liet weten dat het géén 1 januari 2020 wordt, maar dat over een nieuwe datum nog niets te zeggen is. In juni 2019 zal minister Ollongren in Kamerbrief meer bekend maken over de BENG-eisen en de planning.

 

 

 

Reageer op dit artikel