nieuws

Verwarmen met waterstof fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

energie

De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is herzien. Aan de Energielijst 2019 is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de energietransitie. Opvallend daarin is de toevoeging van het bijmengen van waterstof als energiebesparende maatregel.

Verwarmen met waterstof fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2019 147 miljoen euro uitgetrokken. Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen in 2019 tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

 

Algemene voorwaarden EIA

De Energie-investeringsaftrekregeling (EIA-regeling) is opgezet voor ondernemers en ondernemingen die extra investeren in energiebesparing. Voor het toekennen van de subsidie zijn algemene voorwaarden gedefinieerd. Deze voorwaarden zijn terug te vinden onder de generieke codes in de Energielijst.

 

Besparingsnorm

Zo moeten technieken per geïnvesteerde euro bijvoorbeeld een bepaalde energiebesparing opleveren. Deze besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied: gebouwde omgeving, industrie, transport of duurzame energie. Alle technieken die aan deze norm voldoen, kunnen in aanmerking komen voor EIA. Maar aanvragers moeten dit wel onderbouwen.

 

Energiebesparende technieken

Om het aanvragers gemakkelijker te maken, staan er op de Energielijst naast generieke ook specifieke codes. Dit zijn concrete, duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waarvan bekend is dat ze voldoende energie-efficiënt zijn of het best beschikbare alternatief. De aanvrager hoeft de besparing in dergelijke gevallen niet meer aan te tonen.

 

Energietransitie in de Energielijst

Nieuw in de Energielijst 2019 is een apart hoofdstuk over de energietransitie. Als specifieke bedrijfsmiddelen worden daarin onder andere infraroodpanelen genoemd voor het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte van 4 meter.

 

Waterstofbijmenging

Opvallend is ook de toevoeging in dit hoofdstuk van waterstofbijmenging. Bedrijven kunnen belastingaftrek krijgen voor noodzakelijke aanpassingen aan de installaties voor het bijmengen van waterstof in aardgas. Ook de investeringen in lokale waterstofproductie door middel van elektrolyse kunnen worden gecompenseerd. Hetzelfde geldt voor de meet- en regelapparatuur die hierbij nodig is.

 

Warmtepompen met halogeenvrij koudemiddel

Een andere opvallende wijziging  in de Energielijst 2019 is de aparte omschrijving van warmtepompen met een halogeenvrij koudemiddel. Gasgestookte warmtepompen zijn uit de omschrijving van warmtepompen verwijderd.

 

Warmtekrachtinstallaties

Voor warmtekrachtinstallaties met een zuigermotor toegepast in de gebouwde omgeving is de omschrijving verwijderd omdat voor deze techniek inmiddels energetisch betere varianten beschikbaar zijn, zoals warmtepompen.

 

Gesloten adsorptiekoelcircuit

Bij de omschrijving van adiabatische luchtkoeling en van het warmte- of koudeterugwinningssysteem uit ventilatielucht is een gesloten adsorptiekoelcircuit – waarbij de benodigde warmte afkomstig is van afvalwarmte of duurzame warmte – toegevoegd. Door toepassing van dit koelcircuit wordt extra energiebesparing gerealiseerd.

 

Energie-efficiënte melkkoeling

De omschrijving van energie-efficiënte melkkoeling is aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melk voor koeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking voor de EIA. Op deze manier wordt alle beschikbare warmte uit de melk nuttig aangewend. Een elektrische boiler die wordt gevoed met warm water uit de warmteterugwinning is ook aan de omschrijving toegevoegd. De nu omschreven oplossing is op dit moment de meest energetische oplossing en maakt het gebruik van aardgas overbodig: de stal kan op deze manier geheel elektrisch verwarmd worden.

 

Warmtewisselaar voor ontvochtiging tuinbouwkassen

De omschrijving van het systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen is uitgebreid met een lucht-luchtwarmtewisselaar. Met deze wisselaar wordt de koude buitenlucht opgewarmd met een deel van de aangezogen kaslucht. Dit maakt naverwarmen van de aangezogen lucht minder snel nodig, dit levert dus een aanvullende energiebesparing op.

 

Isolatie procesinstallaties

Op het gebied van isolatie in de industrie is nog veel energiebesparing te bereiken. Daarom is er een omschrijving aan de Energielijst toegevoegd voor isolatie voor bestaande procesinstallaties.

 

 

Reageer op dit artikel