nieuws

Ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerd

energie

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad heeft op vrijdag 21 december het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet overhandigd. Minister Wiebes heeft de plannen in ontvangst genomen. Het gaat volgens de minister nog maar om een tussenstap.

Ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerd

Door het Klimaatakkoord moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder worden ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat nu eerst de voorstellen doorrekenen om te kijken of ze inderdaad het gewenste resultaat opleveren. Als dat niet het geval blijkt te zijn, moeten de vijf klimaattafels de plannen opnieuw bekijken. Het doorrekenen zal vermoedelijk nog een paar maanden in beslag nemen.

 

Inkomenseffecten maatregelen

Minister Wiebes zegt dat het Klimaatakkoord hiermee nog niet definitief is. “Het is een eerste belangrijke stap.” Hij legt uit dat het kabinet onder meer zal kijken naar de inkomenseffecten van de maatregelen. “Als mensen voor grote kosten of investeringen komen te staan, dan hebben we een probleem. Iedereen moet mee kunnen doen.”

Ook in de aanloop naar 2030 kan het Akkoord nog worden bijgesteld als dat nodig is, volgens Wiebes. “Het akkoord is niet in beton gegoten”.

 

Geen akkoord milieubewegingen

Een dag voor de presentatie, donderdag 20 december,  namen milieubewegingen, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen nog afstand van het akkoord. Zij vonden dat het niet ver genoeg ging. “Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat helaas onvoldoende”, aldus een gezamenlijke verklaring van Greenpeace, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en vakbond FNV. Ze vinden vooral dat de industrie harder moet worden aangepakt.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. “Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen.”

 

Reactie NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is wel enthousiast over de gepresenteerde plannen.  “Het ontwerp-Klimaatakkoord kan voor een doorbraak zorgen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE in een persbericht. “We proberen met dit akkoord een beetje een meloen in een bananentrommel te stoppen: een zeer groot doel moet worden gerealiseerd binnen een zeer krap kader. De NVDE vindt dat we ver zijn gekomen en dat alle deelnemers daar trots op mogen zijn. Er is veel bereikt voor de versnelling van bijvoorbeeld aardgasvrije huizen, elektrische auto’s en duurzame energie.”

 

Doelen overtuigend halen

Tegelijkertijd heeft de NVDE begrip voor de zorgen of het wel genoeg is. “Het ontwerpakkoord verdient een goede doorrekening door het PBL. Pas wanneer die doorrekening laat zien dat de maatregelen voldoende zijn, kan er sprake zijn van een definitief akkoord. De NVDE streeft naar een akkoord dat de doelen overtuigend haalt, niet naar een ‘hakken-over-de-sloot’-akkoord.”

 

Vervuiler betaalt

Het uitgangspunt van de NVDE is dat de ‘vervuiler betaalt’, in alle sectoren, met gerichte maatregelen om koopkracht en concurrentiepositie waar nodig te beschermen. Wanneer er extra maatregelen nodig zijn om de doelen te halen, is dit de eerste optie: “vervuiling mag niet goedkoper zijn dan vergroening,” aldus Olof van der Gaag.

 

Extra hernieuwbare elektriciteit

“Het duurzame bedrijfsleven werkt graag mee aan de verdere uitwerking en uitvoering van het ontwerp-Klimaatakkoord, onder andere door bij te dragen aan verdere kostenreductie,” zegt Olof van der Gaag. De duurzame energiesector kan en wil ook meer bijdragen aan CO2-reductie dan nu wordt gevraagd: de potentie van duurzame energie en besparing is groter dan wat er nu is afgesproken. Bijvoorbeeld voor de transitie in de industrie zijn er nog volop mogelijkheden om extra hernieuwbare elektriciteit te leveren voor groene elektrificatie. Het is verstandig om daar ook al op te zijn voorbereid en te zorgen voor versnelling van de doorlooptijd van projecten.

Lees op vakbladwarmtepompen.nl meer over de plannen in het Klimaatakkoord en de reactie van Uneto-VNI in het artikel Ontwerp-Klimaatakkoord oogst zowel lof als kritiek

 

Meer over de energietransitie:

Energieconcepten voor aardgasvrije gebouwen

Nationaal plan voor vermindering energiegebruik vastgoed

Werkt een cv-ketel voor aardgas ook op waterstof?  

Businesscase nodig voor aardgasvrije gebouwen

Kantoren vanaf 2023 verplicht energielabel C of hoger

Helft kantorenvoorraad energielabel slechter dan C

Warmtepomp hoort volgens Uneto-VNI niet op Erkende Maatregelenlijst energiebesparing

Waterzijdig inregelen erkende maatregel energiebesparing bedrijven

 

 

Reageer op dit artikel