nieuws

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

energie

Wat ligt er meer voor de hand dan het verplaatsen van een overschot aan warmte naar plekken waar behoefte aan warmte is? Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Warmtenetten in de energietransitie: kansrijk of te complex?

Niet alleen vraagt het hergebruik van restwarmte veel investeringen in de infrastructuur, het is ook belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

 

Restwarmte en warmtenetten

Restwarmte wordt verplaatst van de vraag naar de aanbodkant via een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor opgewarmd water stroomt. Zo’n netwerk van leidingen noemen we een warmtenet. Ook regel- en opslagsystemen en voorzieningen voor bijstook horen bij het warmtenet.

 

Warmtenetten met andere warmtebronnen

Warmtenetten gebruiken overigens niet altijd restwarmte. Er zijn ook installaties die voor de benodigde warmte gebruik maken van hiertoe speciaal gebouwde warmtebronnen, zoals aardwarmte- of biomassacentrales.

 

Zijn warmtenetten duurzaam?

Welke soorten warmtenetten zijn er? Hoeveel zijn er in Nederland? Wat komt er allemaal kijken bij de aanleg van een warmtenet? En vooral: zijn warmtenetten echt duurzaam, en kunnen ze dus een zinvolle bijdrage leveren aan de energietransitie?

U leest het allemaal in onze gratis te downloaden Whitepaper ‘Warmtenetten in de energietransitie: evenwicht bewaren’.

Reageer op dit artikel