nieuws

Businesscase nodig voor aardgasvrije gebouwen

energie

In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen niet-woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Adviesbureau CE Delft onderzocht wat er nodig is om die warmtetransitie werkelijk te laten plaatsvinden.

Businesscase nodig voor aardgasvrije gebouwen

De grootste hobbel voor de warmtetransitie blijft het kostenplaatje, stelt CE Delft in twee recente rapporten. De auteurs van ‘Incentives voor de warmtetransitie’ en ‘Vereffenen kosten warmtetransitie’ gaan ervan uit dat klimaatneutraal verwarmen gemiddeld 1.000 euro per huishouden per jaar extra gaat kosten. “Een deel van de eigenaren en huurders kan deze jaarlijkse extra kosten voor duurzame verwarming niet betalen.”

LeestipIs een warmtepomp duurder dan een gasaansluiting? 

 

Businesscase voor de energietransitie

Het echte probleem is volgens CE Delft het gebrek aan een aantrekkelijke klimaatneutrale optie. Er moet een businesscase komen voor de energietransitie. “Het moet aantrekkelijk worden voor huurders of eigenaar/bewoners van een woning of gebouw om het aardgas voor verwarmen te vervangen door all-electric warmtepompen, CO2-neutraal gas of (collectieve) warmtelevering, inclusief eventuele aanpassingen aan woning/gebouw en installaties. Het adviesbureau doet daarvoor aanbevelingen aan de overheid.

Leestip: Wie betaalt de rekening naar gasloos?

 

Vier stimulerende maatregelen voor duurzame verwarming

Wat kan de landelijke overheid doen om klimaatneutraal verwarmen aantrekkelijker te maken dan verwarmen met aardgas? Daarvoor zijn er volgens CE Delft vier maatregelen denkbaar:

 

1 Verhoging van de energiebelasting op aardgas

CE Delft pleit voor een stapsgewijs en vooraf aangekondigde verhoging van de energiebelasting op aardgas. Als aardgas ongeveer 1 euro per m3 gaat kosten worden klimaatneutrale opties goedkoper dan aardgas. Dit geeft veel keuzevrijheid om die optie te kiezen die het beste past.

2 Subsidiëring van elke klimaatneutrale verwarmingsoptie

Subsidie moeten ervoor zorgen dat duurzaam en klimaatneutraal verwarmen even duur is als verwarmen met aardgas. De energiekosten stijgen niet, de kosten komen voor rekening van de belastingbetaler.

3 Aanwijsbevoegdheid voor gemeenten om de aardgasvoorziening in buurten te staken

Gemeenten kunnen door extra bevoegdheden energiegebruikers verplichten om over te gaan op een aardgasvrij alternatief. De gemeente bepaalt de verwarmingsoptie tegen de laagste maatschappelijke kosten.

4 Verplichting voor energieleveranciers om klimaatneutrale energiedragers te leveren

Bij dit scenario is de geleverde energie (gas, elektriciteit en warmte) CO2-vrij en zijn de kosten zijn voor de energiegebruiker.

 

Mix van maatregelen nodig

Elk van deze maatregelen kent (tijdelijke) nadelen, zo stelt het adviesbureau. En geen van de vier maatregelen kan op zichzelf het doel realiseren. Een in de tijd gedifferentieerde mix van deze vier stimulerende maatregelen zal nodig zijn om de verwarmingstransitie te laten slagen.

Lees ook:

Geen gasketel meer, maar wat dan wel?

Hybride warmtepomp goedkoopste en snelste optie voor energietransitie bestaande bouw

 

Reageer op dit artikel