nieuws

Aardgasvrije nieuwbouw wordt norm in Amstelveen

energie

De gemeente Amstelveen heeft besloten om na 1 juli 2018 geen aansluitingen op aardgas meer toe te staan bij nieuwbouwwoningen. De gemeente neemt zich voor geen uitzonderingsgebieden aan te wijzen waar nog wel aardgasaansluitingen gerealiseerd worden.

Aardgasvrije nieuwbouw wordt norm in Amstelveen
Shutterstock

Op 1 juli 2018 is een wijziging van de Gaswet in werking getreden. De wetswijziging ontslaat netbeheerders van de plicht om woningen en kleine bedrijven aan te sluiten op het gastransportnet. Omdat netbeheerders alleen wettelijke taken mogen uitvoeren, kunnen ze ook geen aansluitingen realiseren op verzoek. Het schrappen van de aansluitplicht betekent dus eigenlijk een verbod op nieuwe gebouwen met een aardgasaansluiting.

Ministeriele Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Gemeenten kunnen bepaalde gebieden aanwijzen als uitzonderingen waar de aansluitplicht wel geldt. Dat staat in de Ministeriële Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. Dat mag de gemeente echter alleen maar doen bij “zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken”. Bouwende partijen kunnen hiervoor een onderbouwd verzoek indienen bij de gemeente. Het gemeentebestuur moet dan goed kunnen motiveren dat het van algemeen belang is om wijken of gebieden toch op het gasnet aan te sluiten.

Geen uitzonderingsgebieden in Amstelveen

De gemeente Amstelveen gaat geen gebruik maken van deze uitzonderingsregeling. “Uit onderzoek naar de lopende ruimtelijke-ontwikkelingstrajecten is gebleken dat het niet nodig is om dergelijke gebieden aan te wijzen. Er hebben zich ook nog geen ontwikkelaars gemeld die aanspraak willen doen op de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen”, zo meldt de gemeente.

Aardgasvrij bouwen wordt norm

“Voor particuliere bouw is lastig in te schatten hoeveel mensen een verzoek zullen doen. De gemeente heeft de individuele kavelkopers van vrije kavels op onze gronden al geïnformeerd over de wetswijziging en de gevolgen hiervan. Dit betekent dat alle nieuwbouwwoningen waar na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd aardgas vrij zullen zijn. Aardgasvrij bouwen is hiermee de norm geworden in Amstelveen.”

Energietransitieplan in de maak

Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “De focus van de gemeente zal de komende periode liggen in de voorbereiding van een energietransitieplan. Dit plan zal samen met alle betrokken partijen worden ontwikkeld. Hiermee moet voor 2021 duidelijk worden welk alternatief voor aardgas voor welke wijk wanneer beschikbaar komt. De uitvoering zal na verwachting doorlopen tot 2040.”

 

Lees ook:

Aardgasverbod voor nieuwbouw: zijn er uitzonderingen?

Aardgasverbod nieuwbouw ‘overhaast’ volgens bouwers

Aansluitplicht voor aardgas vervalt

Energiezuinig bouwen zonder aardgas: niets voor luie bouwers

Reageer op dit artikel