nieuws

Alles wat u moet weten over BENG

energie

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe overheidsgebouwen bijna-energieneutraal (BENG) zijn en de rest volgt op 1 januari 2020. Wat gaat er zoal veranderen en welke consequenties heeft dat voor Nederlandse bouwprofessionals?

Alles wat u moet weten over BENG

In de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), de Europese Richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, is vastgelegd dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 1 januari 2019.

 

Van EPC naar BENG

De definitie van ‘Bijna energieneutraal gebouw (BENG)’ is in de EPBD globaal vastgelegd en moet in Nederland nog nader uitgewerkt worden. Nederlandse bouwers en installateurs krijgen binnenkort te maken met nieuwe prestatie-eisen en nieuwe rekenmethoden voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen zullen op termijn de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) vervangen.

 

BENG-indicatoren

Hoewel de BENG-eisen voor Nederland dus nog niet helemaal zijn vastgelegd, is er al een en ander over bekend. Duidelijk is bijvoorbeeld dat het nieuwe eisenpakket bestaat uit drie ‘indicatoren’.

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

 

BENG in de Nederlandse bouwpraktijk

Welke minimumwaardes gaan voor elke van deze eisen gelden? En zijn deze eisen haalbaar en realiseerbaar in de Nederlandse bouwpraktijk? Daarover bestaat nog discussie tussen verschillende partijen in de bouw. In de gratis te downloaden whitepaper “Alles wat u moet weten van BENG” leest u wat de recentste stand van zaken is.

 

Lees ook:

Energieprestatie gebouwen wordt inzichtelijker

Bepalingsmethode energieprestatie van gebouwen op de schop

Wijzigingsblad bij NEN 7120 gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel