nieuws

‘Nieuwbouwwijk zonder aardgas goed mogelijk’

energie

Een nieuwbouwwijk zonder aardgas is goed mogelijk. Dat concludeert netbeheerder Stedin na afronding van energieproject Hoog Dalem.

‘Nieuwbouwwijk zonder aardgas goed mogelijk’

In de Gorinchemse wijk Hoog Dalem werd drie jaar onderzocht hoe zonne-energie maximaal kan worden gebruikt. Zonnepanelen, een slim besturingssysteem in huis, accu’s en warmtepompen waren een onderdeel van de proeftuin.

Warmtepompen

De proeftuin geeft inzicht in de piekbelasting die warmtepompen veroorzaken. Dit doordat ze afzonderlijk in de woningen werden gemeten. Met alle meetdata en analyses uit de proeftuin kon Stedin een nieuwe maat vaststellen. Deze kan als uitgangspunt dienen voor toekomstige netontwerpen van all electric nieuwbouwwijken.

Capaciteit netwerk

Uit de proef bleek ook dat extreme pieken in verbruik of levering per woning nog goed zijn op te vangen met het huidige ontwerp van nieuwe netten. Stedin merkt dat er voorlopig voldoende ruimte is om alle toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Tenminste, als de locaties vergelijkbaar zijn met de proeftuin Hoog Dalem.

Stroomopslag in accu’s

De huishoudens in de proeftuin zijn dankzij accu’s in staat jaarlijks tussen de 20% en 50% meer zelf opgewekte stroom in de eigen woning te gebruiken. Er is niet duidelijk geworden of de accu een rol kan spelen om netbelasting te verminderen. Daarvoor was de gebruikte accu te klein.

USEF

Bij Hoog Dalem is gebruik gemaakt van het systeem Universal Smart Energy Framework (USEF). Het systeem voorkomt dat tekorten of overschotten van duurzame energie voor knelpunten op het net zorgen. Dit op basis van combinaties van weersvoorspellingen en voorspellingen over verbruik binnen project hoog Dalem.

Energienet ontlasten

In de proeftuin zorgde USEF ervoor dat de accu’s werden ontladen wanneer er een tekort dreigde. Bij een overschot werden de accu’s juist geladen. USEF bepaalt de optimale momenten voor laden en opladen en ontlast zo het energienet.

Energietransitie

David Peters, directeur Strategie & Innovatie van Stedin: “Voor Stedin is proeftuin Hoog Dalem een succes. Stedin kan verder werken aan infrastructuren die de energietransitie mogelijk maken.”

Participanten

Stedin voerde de pilot uit in samenwerking met de gemeente Gorinchem, de bewoners van Hoog Dalem, KPN, ABB en Heijmans. In de proeftuin is regelmatig gekeken naar de beleving van de deelnemers. Uit het ervaringsonderzoek komt naar voren dat bewoners/deelnemers een energiesysteem eerder accepteren wanneer ze over het systeem hebben kunnen meedenken.

Reageer op dit artikel