nieuws

Zoetermeer neemt voortouw met gasvrije woningen

energie

Zoetermeer neemt voortouw met gasvrije woningen

Alle eengezinswoningen in de wijk Palenstein in Zoetermeer moeten in 2023 van het gas af zijn. Dat staat in de Green Deal die de gemeente gisteren sloot met drie woningcorporaties en netbeheerder Stedin. Het maakt Zoetermeer tot koploper in verduurzaming.

Corporatie De Goede Woning (DGW) neemt vrijdag een besluit over aanpak van de eerste 120 woningen. Vestia en Vidomes willen de komende zes jaar beide een vergelijkbaar aantal soortgelijke huurwoningen renoveren naar nul op de meter. De bevindingen van DGW dienen daarbij als leidraad.

Ton per woning

DGW-directeur Kees Karsten schat de benodigde investering op ongeveer een ton per woning. Hij verwacht de bevindingen in Palenstein te kunnen gebruiken bij de verduurzaming van 1700 vergelijkbare woningen van zijn corporatie.

De komende negen maanden doen gemeente, corporaties en Stedin onderzoek naar de meest effectieve manier om de klus te klaren. Intensieve kennisuitwisseling moet voor een vliegwieleffect zorgen. Grote uitdaging is het gasvrij maken van een aantal galerijflats uit de jaren zestig.

Vestia-flats komen later aan bod

Als vervanging onderzoeken Stedin en de betrokken corporaties de mogelijkheden van collectieve duurzame warmtevoorzieningen, zoals wko-installaties of aansluiting op de Warmterotonde. Enkele recent gerenoveerde Vestia-flats komen pas later aan bod.

Uiteindelijk moeten alle Zoetermeerders in 2040 gebruikmaken van energie die is opgewekt door duurzame energiebronnen in plaats van te koken en stoken op aardgas. Zoetermeer wil in dat jaar ook zijn CO2-uitstoot hebben geminimaliseerd.

Cruciale rol corporaties

Palenstein is aangewezen als pilotgebied omdat het geldt als een kansrijke wijk. Corporaties bezitten er ongeveer 70 procent van de circa drieduizend huizen. Daarvan worden er ongeveer duizend vervangen. De corporaties zijn cruciale partners in het slagen van de energietransitie.

Stedin past in overleg met partijen de leidingnetten van gas en elektriciteit aan. De gemeente Zoetermeer treedt op als intermediair tussen de betrokken partijen en andere overheden zoals Rijk en Provincie. “We zullen hulp van elders nodig hebben, want als koploper kom je onvermijdelijk problemen tegen die je niet eerder hebt gezien”, zegt wethouder Robin Paalvast (Duurzaam en Groen).

Particulier huizen zijn horde

Vooral Vestia voorziet op sommige locaties problemen doordat een deel van de woningblokken in particulier bezit is. Nieuwe mogelijkheden voor gebouwgebonden financiering voor particulieren moeten het proces vereenvoudigen. De Nederlandse Vereniging van Banken presenteert deze week plannen voor financieringsconstructies die overdraagbaar zijn bij verkoop van de woning.

De woningingrepen in Palenstein moeten een flinke kostenbesparing opleveren voor bewoners. Bij invoering van het ‘Nul op de Meter’-concept moet een woning evenveel energie gaan opwekken als nodig is voor het huishouden. Bewoners die nu al zuinig zijn met energie, kunnen straks hun zelf opgewekte stroom verkopen aan de netbeheerder.

Oude wijken aantrekkelijk maken

De pilot in Palenstein wordt aangesloten bij het regionale investeringsprogramma Next generation woonwijken. Dat beoogt oudere wijken weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame, gezonde en betaalbare woongebieden.

Behalve Zoetermeer hebben ook de grote Randstadgemeenten pilots voor het aardgasvrij maken van wijken en voor ‘nul op de meter’ renovaties. Het streven is dat in 2050 zeven miljoen Nederlandse woningen zijn aangepakt. “Er is dus haast, want dat zijn er honderdduizenden per jaar”, zegt Maya van der Steenhoven (Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland). “Dat redden we niet als we pas in 2045 beginnen.”

Reageer op dit artikel