nieuws

Opvallend groot aantal zonprojecten in subsidieaanvragen

energie

Ruim tweeduizend projecten (2.197) ontvangen in de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) een subsidiebeschikking.

Opvallend groot aantal zonprojecten in subsidieaanvragen

 

Dit is te lezen in een brief over de stand van zaken op het terrein van  hernieuwbare energieproductie die minister Kamp vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Een groot deel van het budget gaat naar bijstoken van biomassa (2.099,3 miljoen euro, 784 MW), zon (987,9 miljoen euro, 970,7 MW) en wind op land (745,4 miljoen euro, 292,2 MW). Opvallend, zo meldt Kamp, is het grote aantal projecten voor zonne-energie: maar liefst 2047.  Het hoogste aantal ooit.

 

Zonnestroom groter deel

“Ik ben blij te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt,” zo laat Minister Kamp weten, “De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie.”

 

Voordelige technologie

“Omdat steeds meer verschillende technologieën voordelig beschikbaar komen, zoals zonne-energie, zal dat veranderen. Het hoge aantal projecten aan zonne-energie dat nu een positieve beschikking heeft ontvangen, is illustratief voor deze ontwikkeling.”

 

Transitie naar duurzaam

Kamp noemt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie “Een van de belangrijkste instrumenten om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen. De SDE+ moet aanvragers prikkelen projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Voor de SDE+ is in het najaar 2016 voor bijna  € 11,5 miljard aan aanvragen ingediend. Er was 5 miljard beschikbaar.
 

 

 

 

Reageer op dit artikel