partner nieuws

Zo bereidt het onderwijs studenten voor op BIM

digitalisering

Zo bereidt het onderwijs studenten voor op BIM

De vraag naar BIM-specialisten is groot. Het onderwijs speelt hierop in met nieuwe lesmethodes, waarbij een goede afstemming op het bedrijfsleven centraal staat. Hoe pak je dat aan?

BIM brengt verandering met zich mee. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het onderwijs doet de nieuwe manier van werken zijn intrede. Sandra Middendorp, docent Elektrotechniek bij ROC Midden Nederland, vertelt hoe: “Binnen ons ROC in Amersfoort vinden wij het belangrijk dat studenten leren integraal samen te werken. Begin dit schooljaar hebben wij een eerste project gedraaid waarbij studenten bouwkunde, elektrotechnische en werktuigkundige installatietechniek samen een Tiny House moesten ontwerpen in Revit. Waar de verschillende disciplines vroeger de onderdelen los van elkaar ontwierpen, doen ze dat nu samen in overleg met elkaar. Het overleggen en het maken van duidelijke afspraken was voor de studenten en docenten het grootste leermoment binnen het project. Op deze manier leren we de basisprincipes van BIM aan. BIM is immers in de basis een manier van samenwerken.”

Aansluiten bij de markt

Om het onderwijs bij de veranderingen te ondersteunen heeft Stabiplan diverse lesmethodes ontwikkeld voor het MBO, waarbij studenten les krijgen over hoe ze BIM-software op een juiste manier kunnen gebruiken. De installatiebranche heeft immers een ander type afgestudeerden nodig dan een aantal jaren geleden, vertelt Wilco Griffioen, coördinator training & education bij Stabiplan: “Vroeger dachten we nog niet na over een Level Of Development of over een Level of Detail. Ook het BIM uitvoeringsplan is iets nieuws. Gefaseerd, gedetailleerd en gedocumenteerd vanuit één informatiemodel werken is bij deze nieuwe manier van werken de fundering.”

Zelfstandig aan de slag

In de nieuwe lesmethodes komt zowel Stabicad, als “kaal” Revit aan bod, zodat de leerling na zijn of haar stage direct aan de slag kan bij de nieuwe werkgever. De lesmethodes zijn self learning opgebouwd, vertelt Wilco: “Dat wil zeggen dat de leerling zelfstandig het lesboek kan doorlopen en de docent alleen coachend de leerling hoeft te begeleiden. Zo leren studenten direct zelfstandig met het BIM-softwarepakket Stabicad for Revit te werken.” Sandra licht toe: “De methode sluit goed aan bij ons onderwijssysteem. Wij zijn binnen ons Tech en Bouw College gaan werken volgens Gepersonaliseerd leren waarbij de student bepaalt op welke manier en in welk tempo hij/zij leert. De digitale self learning biedt daarmee een goede aansluiting.”

Nieuw keuzedeel

Daarnaast heeft Stabiplan in samenwerking met ROC Midden-Nederland het keuzedeel K0684 ‘Interactief ontwerpen met BIM’ ontwikkeld. Wilco vertelt: “Dit keuzedeel is verbonden aan diverse kwalificatiedossiers op niveau 4. In het keuzedeel leren studenten samen te werken vanuit de BIM-methodiek. Denk aan werken volgens een BIM-protocol, informatieniveaus en dergelijke. We merken en horen dat het keuzedeel goed aansluit bij de behoefte vanuit het bedrijfsleven en dat het lesmateriaal als zeer prettig en bruikbaar worden ervaren. Bovendien zijn we in samenwerking met het Consortium bezig om een toets te ontwikkelen voor dit keuzedeel. Dit in verband met de exameneis van het ministerie van OCW, zoals het er nu naar uitziet,  in 2020. Met dit examen kunnen studenten aantonen dat ze kennis hebben van BIM en weten ze Revit en Stabicad op de juiste manier in te zetten in het BIM-proces.”

Meer weten over BIM in het onderwijs?

Stabiplan ondersteunt het onderwijs bij het trainen van docenten, begeleiden van de implementatie en het geven van BIM-gastlessen. Wilt u meer informatie ontvangen over de BIM-software van Stabiplan, begeleiding, het lesmateriaal en het keuzedeel? Neem dan contact op met Wilco Griffioen via training@stabiplan.nl.

Reageer op dit artikel