nieuws

Subsidie voor slimme thermostaat en energiedisplay

digitalisering

Via de subsidie Energiebesparing eigen huis kunnen Verenigingen van eigenaren vanaf 4 april 2018 tot 100 euro subsidie aanvragen voor een slimme thermostaat of een energiedisplay. Daarnaast zijn er wijzigingen in subsidiebedragen en uitvoertermijnen.

Subsidie voor slimme thermostaat en energiedisplay

De subsidie Energiebesparing eigen huis bestaat al sinds 1 september 2016. De regeling was oorspronkelijk bedoeld voor eigenaar-bewoners en voor Verenigingen van eigenaren (Vve’s). Voor eigenaar-bewoners is de regeling gesloten, omdat het gereserveerde bedrag al is opgesoupeerd. Voor Vve’s loopt de regeling nog wel, en wordt het totaal beschikbare subsidiebedrag zelfs verhoogd.

 

Energieadvies en energiebesparende maatregelen

De VvE’s kunnen subsidie krijgen voor een energieadvies of een energieadvies in combinatie met een Meerjarenonderhoudsplan, voor procesbegeleiding en voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen, waaronder dus het installeren van een slimme thermostaat of een energiedisplay.

 

Twaalf miljoen subsidiebudget

Voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw was er tot het einde van 2018 een budget van 6 miljoen euro vastgesteld. Dat subsidiebudget wordt nu verhoogd tot 12 miljoen euro.

 

Wijzigingen voor Vve’s per 4 april 2018

Vanaf 4 april 2018 komen er nog meer wijzigingen in de regeling subsidie Energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van eigenaren. Subsidiebedragen en uitvoertermijnen veranderen en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen.

 

Subsidie slimme thermostaat en energiedisplay

Het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat is zo’n nieuwe aanvullende maatregel waarvoor VvE’s via deze regeling subsidie kunnen krijgen. Daarvoor is onder specifieke voorwaarden 100 euro beschikbaar.

Energiedisplay zonder en met verbruikersanalyse

Onder energiedisplay verstaat de subsidiegever twee types: het eenvoudige display en het geavanceerdere type, gekoppeld aan een energiemanagementsysteem (EMS). Het eenvoudige display kent geen uitgebreide functionaliteiten voor verbruiksanalyses achteraf of grafische presentaties. Dat is wel mogelijk bij de koppeling met een EMS.

Wat doet het energiemanagementsysteem?

Een energiemanagementsysteem (EMS) is een applicatie die op de slimme meter aan te sluiten is. het systeem laat de actuele energieverbruiksdata zien, maar kan deze informatie ook verwerken in beheerinformatie. Hiermee krijgt de verbruiker inzicht in de energieverbruiksprestaties. De applicatie kan gegevens laten zien als historische analyses, verbruik en aansturing van individuele apparaten, vergelijking met andere huishoudens, vergelijking met milieuparameters zoals CO2-uitstoot en prognose van de jaarrekening.

 

Meetdata van slimme meter

De slimme meter stuurt actuele meetdata naar een commerciële aanbieder voor directe verwerking, analyse en online terugkoppeling van energieverbruik. Om dit mogelijk te maken is in veel gevallen een contract met de leverancier van het energiemanagementsysteem nodig. Als voorbeeld van een dergelijk systeem noemt subsidieverstrekker RVO.nl Toon, de slimme thermostaat van Eneco.

 

Subsidie voor slimme thermostaten

Naast het energiedisplay worden twee varianten van een slimme thermostaat opgenomen als aanvullende subsidiabele maatregel. Het gaat om thermostaten gekoppeld aan een energiemanagementsysteem en om thermostaten die individuele ruimteverwarming mogelijk maken.

Inzicht in energieverbruik

Rvo.nl noemt ook in dit geval Toon van Eneco als voorbeeld van een thermostaat die het energieverbruik binnen de woning afstemt op het leefgedrag van de bewoners. Een dergelijke thermostaat is verbonden met een energiemanagementsysteem dat inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in de woning.

 

Individuele ruimteverwarming met thermostaten

Daarnaast subsidieert de overheid thermostaten die naast de gebruikelijke functies zoals aan- en uitschakelen van de verwarming op basis van temperatuur en/of tijdstip, ook individuele ruimteverwarming mogelijk maakt. Elke ruimte kan afzonderlijk het aanwarmgedrag zelflerend aanpassen via speciale radiatorthermostaten. Deze variant kan ook gekoppeld zijn aan een energiemanagementsysteem. Als voorbeelden daarvan noemt RVO.nl de Evohome van Honeywell, de Heatapp, Nest, de Netatmo Thermostaat, de Salus iT600, SmartHome, spIDer van IthoDaalderop met uitbreiding ‘regeling per kamer’ en Tado.

Subsidie voor energieadvies

Het aanschaffen en installeren van de slimme thermostaat en/of de energiedisplays wordt niet als een losse maatregel gesubsidieerd. Het moet onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen, meestal op basis van een energieadvies. Ook dat energieadvies komt nu in aanmerking voor subsidie. Nieuw is dat de VvE nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 2.480 euro.

 

Langere uitvoerperiode energiebesparende maatregelen

VvE’s konden al subsidie krijgen voor energieadvies wanneer de vereniging besloot om binnen een jaar de geadviseerde energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn is nu verruimd naar 5 jaar. Binnen deze periode moeten er minimaal twee energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Kiezen de VvE’s voor het zeer energiezuinig pakket, dan wordt de uitvoerperiode verlengd van 12 naar 24 maanden.

Subsidiebedragen voor energieadvies hoger

Om meer financiële ruimte te bieden, worden ook de bestaande subsidiebedragen voor energieadvies verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van 2.000 euro naar maximaal 3.600 euro. Voor een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal 3.450 euro naar maximaal 5.400 euro.

 

Overgangsperiode subsidie Energiebesparing eigen huis

Door de wijzigingen van de regeling subsidie Energiebesparing eigen huis veranderen ook de aanvraagformulieren en de uitvoerdersformulieren. Vanaf 4 april 2018 gelden alleen de nieuwe formulieren. Eerder ingevulde formulieren voor aanvragen die nog niet zijn afgerond, vervallen automatisch. Aanvragers moeten dan een nieuw formulier invullen.

 

Verder lezen over de slimme thermostaat:

Slimme thermostaat snelste groeier

Slimme thermostaat voor hybride warmtepomp

Gebouwautomatisering groeit met dubbele cijfers

 

Verder lezen over subsidies:

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers in 2018

Subsidies duurzame verwarming onder de aandacht

 

Reageer op dit artikel