Adverteren

Redactieformule Gawalo
Gawalo richt zich op professionals in de w-installatietechniek. Gawalo publiceert daartoe nieuws en achtergronden over verwarming, sanitair, luchtbehandeling en ventilatie. Binnen deze categorieën wordt het nieuws op de voet gevolgd, maar werkt de redactie vooral aan de theoretische achtergronden die nodig zijn in de praktijk, zowel behandeld vanuit de (basis)techniek als de geldende regelgeving.

Natuurlijk krijgen actuele onderwerpen de ruimte die ze verdienen, zoals het breed gedragen streven naar gasloze installaties. Gawalo belicht onderwerpen met een dergelijke impact vanuit elk aspect en elke mogelijke oplossing. Zo heeft de verduurzaming invloed op bijna alle aspecten van werktuigkundige installaties. Met voor elk aspect diverse installatietechnische oplossingsrichtingen.

Gawalo & gawalo.nl zijn er voor adviserende en uitvoerende installatieprofessionals bij gemeenten, architectenbureaus, woningcorporaties, installatiebedrijven en advies- en ingenieursbureaus, die streven naar comfortabele, gezonde en veilige woningen en gebouwen.

Voor contentmarketing en leadgeneration heeft Gawalo een zeer interessant themapakket voor u samengesteld. Echt marketing op maat!
Klik hier voor meer informatie.

De website van Gawalo.
Klik hier voor een overzicht van alle mogelijke bannerposities.


Uit de BouwKennis Communicatie Monitor 2019, het tweejaarlijkse onderzoek dat inzicht geeft in de zakelijke mediaconsumptie van uitvoerende partijen binnen de bouw, blijkt dat Installatie Journaal (e-installatie) en Gawalo (w-installatie) zeer goed gelezen worden. Beide titels zijn belangrijke informatiebronnen. Bij e-installateurs is Installatie Journaal de meest geraadpleegde informatiebron (zoals vakblad, website) en bij de w-installateurs is Gawalo dat bijna ook. Met beide titels gezamenlijk bereikt u optimaal de totale installatiesector!

Media advies
Uw contactpersoon:
Richard van Dijk/ richardvandijk@vakmedianet.nl | 088 58 40 966 | 06 33 031 474


VSK 2020
Van 4 tot en met 7 februari vindt VSK 2020 plaats. Dé vakbeurs voor verwarming, sanitair en klimaat. VSK richt zich op elke professional die zich bezighoudt met ontwerpen, installeren, adviseren en onderhouden van w-installaties met de focus op warmte, gas, koeling, lucht én het automatiseren van de omgeving. Zowel in de gebouwde omgeving als in de industrie.

Neemt u deel aan de VSK 2020?
Voor een maximaal resultaat en rendement van uw beursdeelname is het van groot belang dat uw bedrijf, producten en/of diensten zo goed mogelijk worden gepresenteerd aan uw doelgroepen: uw markt. Laat uw (potentiële) opdrachtgevers zien dat u deelneemt aan VSK 2020 en zet daarvoor de beste, meest effectieve media in. Met onze online- en printmedia, waaronder het enige offciële VSK-Beursmagazine, en de verschillende, opvallende en effectieve presentatie en advertentiemogelijkheden, heeft u alle troeven in handen. Succes verzekerd! Met voor u op maat samengestelde mediapakketten bereikt u uw markt goed getimed voor, tijdens en na VSK 2020. Maar we bieden u ook de mogelijkheid om titels en kanalen los van elkaar in te zetten.
Hierover vindt u meer informatie in deze brochure.


Hier vindt u informatie over de thema’s en verschijningsdata 2019.

Meer informatie over onze vaktitels vindt u ook op www.bereikdebouw.nl en www.vakmedianet.nl.


Installatie XL 2019
Verschijnt: 10 december 2019
Sluit: 19 november 2019
Inclusief katern Licht XL

Installatie XL is een speciale uitgave van Installatie Journaal en Gawalo over grote en grootse projecten. ‘Groot’ betekent dat de projecten opvallen door hun fysieke afmetingen of door de omvang van deeloplossingen, zoals de hoeveelheid toegepast leidingwerk. ‘Groots’ heeft betrekking op fantastisch, fenomenaal, bijzonder in detail. Zoals een bijzondere aanpak of oplossing bij de renovatie van een historisch gebouw.

Installatie XL behandelt projecten waarop groot en groots van toepassing zijn. Installatie XL kiest projecten uit alle gebouwsoorten, zoals woningen, kantoren, zorggebouwen, magazijnen, recreatiegebouwen, gemeentehuizen, industriële gebouwen. De projectbeschrijvingen gaan over de e- installaties, w-installaties of beide.

Redactionele inhoud
Installatie XL publiceert journalistieke projectbeschrijvingen, waar de e- en/of w-installaties centraal staan. In deze projectbeschrijvingen komen opdrachtgevers, projectleiders, installatieadviseur aan het woord. Extra aandacht wordt besteed aan Solar en Beveiliging!

Extra groot bereik
Installatie XL wordt verzonden aan de abonnees van Gawalo, Installatie Journaal, Cobouw, Vastgoedmarkt en de Architect. En de digitale versie van Installatie XL genereert extra bereik en traffic naar uw website.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE!
Interesse in de editie 2019? Neem dan contact op met:
Jetvertising
Rob Koppenol
070 – 399 00 00,
rob@jetvertising.nl

Meer informatie over onze vaktitels vindt u ook op www.bereikdebouw.nl en www.vakmedianet.nl.