Bodemenergie opslaan: welke bronsystemen zijn er?

Een bijzondere toepassing van warmtepompen vormen de warmte-koudeopslagsystemen (wko’s). De bodemopslagsystemen die hiervoor nodig zijn, worden aangelegd door gespecialiseerde boorbedrijven. Welke bodemopslagsystemen kunnen zij aanleggen?
Bodemopslagsysteem: doubletsysteem. Bron: van Harlingen Grondwater.

Dit vind je misschien ook interessant